LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 + A36 - CZERWIEC 2015


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 + A36 - CZERWIEC 2015':

- Strukturę rynkową, którą charakteryzuje występowanie na rynku tylko jednego dostawcy lub producenta danego towaru lub usługi, kontrolującego podaż i ceny nazywa się ........
- Kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy to kapitały samofinansowania występujące ........
- Kierowanie, wyrażające się familiarnym stosunkiem do pracowników, pobłażaniu im, tolerowaniu niedociągnięć i braków, unikaniu spraw drażliwych i spornych, określane jest stylem ........
- Która z operacji gospodarczych wywoła jednoczesne zmiany w aktywach i pasywach? ........
- W której grupie znajdują się wyłącznie składniki zaliczane do inwestycji krótkoterminowych? ........
- Który wzór należy zastosować do obliczenia wskaźnika przyjęć pracowników? ........
- Na podstawie dokumentu OT oraz PK wskaż, jaka metoda amortyzacji została zastosowana do przyjętego środka trwałego. ........
- Zjawisko inflacji w gospodarce występuje na skutek wzrostu ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A35 + A36 - CZERWIEC 2015