LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2015


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2015':

- Pracownik hotelu, który spełnia nietypowe prośby i życzenia gości, to ........
- Rezerwacja hotelowa polegająca na przyjęciu większej ilości zamówień niż posiadanych miejsc to ........
- Który obiekt położony jest poza terenem zabudowanym, przy szlaku turystycznym i świadczy minimalny zakres usług związanych z pobytem gości? ........
- Wskaż obiekty hotelarskie, dla których ustalono trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi. ........
- Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli i Restauracji we Wspólnocie Europejskiej posługuje się skrótem ........
- Usługa bagażowa jest wymagana w hotelach kategorii ........
- Jednostka apartamentowa jest obowiązkowa w hotelach o kategorii ........
- Które z wymienionych usług oferowanych przez hotel zalicza się wyłącznie do usług fakultatywnych? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2015