LOGOWANIE

Kwalifikacja B18 - WRZESIEŃ 2015

(Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B18 - WRZESIEŃ 2015':

- Na podstawie fragmentu opisu technicznego określ, ile pojemników cementu i wapna należy zużyć do przygotowania zaprawy, jeżeli do jej sporządzenia zaplanowano 20 pojemników piasku? ........
- Przedstawione na rysunku urządzenie służy do ........
- Która z zapraw posiada najlepsze właściwości plastyczne? ........
- Na podstawie fragmentu instrukcji określ, jakiej długości pręty zbrojeniowe należy umieścić pod otworem okiennym o szerokości 150 cm? ........
- Do murowania ścian z bloczków w systemie Ytong na cienkie spoiny należy przygotować ........
- Długość odcinka ścianki działowej, przedstawionej na fragmencie rzutu pomieszczenia, od lica ściany nośnej do początku otworu drzwiowego wynosi ........
- Zbrojenie wieńca stropu należy wykonać ........
- Tynk zwykły trój warstwowy, którego powierzchnia jest równa, bardzo gładka, z połyskiem o ciemnym zabarwieniu, to tynk kategorii ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B18 - WRZESIEŃ 2015