LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - WRZESIEŃ 2015

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - WRZESIEŃ 2015':

- Jaki układ dróg tymczasowych przedstawiono na schemacie terenu budowy? ........
- Ile gruntu należy odspoić z wykopu o długości 100 m i przekroju poprzecznym przedstawionym na rysunku? ........
- W celu równoczesnego rozpoczęcia i zakończenia robót na wszystkich działkach roboczych należy zastosować metodę ........
- Na rysunku przedstawiono fragment konstrukcji obiektu budowlanego wykonanego w technologii ........
- Strzępia w ścianach murowych wykonuje się w celu ........
- Którą z czynności należy wykonać w następnej kolejności po przymocowaniu kołkami styropianu do ściany podczas jej ocieplania? ........
- Według dokumentacji projektowej rozstaw prętów podłużnych Ø16 mm powinien wynosić 200 mm. W trakcie odbioru robót zbrojarskich stwierdzono odchyłki w ułożeniu zbrojenia. Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, która wartość rozstawu prętów podłużnych Ø16 mm jest dopuszczalna? ........
- W celu zagęszczenia mieszanki betonowej, ułożonej w deskowaniu płyty stropowej, należy zastosować ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - WRZESIEŃ 2015