LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - WRZESIEŃ 2015

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - WRZESIEŃ 2015':

- Jaki układ dróg tymczasowych przedstawiono na schemacie terenu budowy? ........
- Ile gruntu należy odspoić z wykopu o długości 100 m i przekroju poprzecznym przedstawionym na rysunku? ........
- W celu równoczesnego rozpoczęcia i zakończenia robót na wszystkich działkach roboczych należy zastosować metodę ........
- Na rysunku przedstawiono fragment konstrukcji obiektu budowlanego wykonanego w technologii ........
- Strzępia w ścianach murowych wykonuje się w celu ........
- Którą z czynności należy wykonać w następnej kolejności po przymocowaniu kołkami styropianu do ściany podczas jej ocieplania? ........
- Według dokumentacji projektowej rozstaw prętów podłużnych Ø16 mm powinien wynosić 200 mm. W trakcie odbioru robót zbrojarskich stwierdzono odchyłki w ułożeniu zbrojenia. Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, która wartość rozstawu prętów podłużnych Ø16 mm jest dopuszczalna? ........
- W celu zagęszczenia mieszanki betonowej, ułożonej w deskowaniu płyty stropowej, należy zastosować ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - WRZESIEŃ 2015