LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - WRZESIEŃ 2015

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - WRZESIEŃ 2015':

- Przedstawiony na rysunku przyrząd przeznaczony jest do pomiaru ........
- Przy wykonaniu elementu przedstawionego na rysunku była zastosowana obróbka ........
- Ruch posuwowy w tokarkach CNC umożliwiają przekładnie ........
- Jaką funkcję pełnią w układach hydraulicznych zawory przelewowe? ........
- Wskaż kolejność czynności prowadzących do wymontowania z układu pneumatycznego siłownika dwustronnego działania, sterowanego elektrozaworem 5/2 z założonymi na cylindrze dwoma czujnikami kontaktronowymi. ........
- Jaką rolę pełnią diody Zenera w układach elektronicznych? ........
- Które narzędzie należy zastosować do zamocowania końcówki tulejkowej na przewodzie elektrycznym LY? ........
- Zastępując stycznikowy układ sterownia silnika elektrycznego układem sterowania ze sterownikiem PLC należy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - WRZESIEŃ 2015