LOGOWANIE

Kwalifikacja Z5 - WRZESIEŃ 2015

(Świadczenie usług opiekuńczych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z5 - WRZESIEŃ 2015':

- Źródłem dochodów podopiecznej jest renta. Opiekunka zaobserwowała, że w domu podopiecznej brakuje sprzętów gospodarstwa domowego. Po opłaceniu stałych opłat, podopiecznej zostaje niewielka kwota, która z trudnością wystarcza na zakup artykułów żywnościowych. Sytuacja ta świadczy o występowaniu ........
- Podopieczny z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będzie potrzebował pomocy opiekunki podczas ........
- Podopieczna czuje się samotna, jest wdową, dzieci mieszkają daleko od domu rodzinnego i odwiedzają ją rzadko. Taka sytuacja może świadczyć o niezaspokojonej potrzebie ........
- Po śmierci żony podopieczny czuje się zagubiony, samotny i rozżalony. W tej sytuacji opiekunka powinna ........
- Planowanie procesu opieki w środowisku domowym przebiega zgodnie z etapami: zebranie danych dotyczących funkcjonowania bio-psycho-społecznego podopiecznego, opracowanie ........
- W celu zapewnienia podopiecznej opieki w święta i dni wolne od pracy, opiekunka zorganizowała pomoc sąsiedzką. Którą metodę pracy socjalnej zastosowała opiekunka? ........
- Obniżenie u podopiecznego nastroju i napędu psychoruchowego, trudności ze skupieniem uwagi oraz zmniejszony apetyt wskazują na wystąpienie ........
- Podopieczny skarży się na ból brzucha i zawroty głowy. Po przeprowadzonym wywiadzie opiekunka stwierdziła, że najprawdopodobniej przedawkował leki. W tej sytuacji opiekunka powinna ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z5 - WRZESIEŃ 2015