LOGOWANIE

Kwalifikacja A32 - CZERWIEC 2015

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A32 - CZERWIEC 2015':

- Świadczenie usług w zakresie inżynierii sanitarnej dotyczy ........
- Aby założyć przedsiębiorstwo w formie spółki akcyjnej, trzeba dysponować kapitałem w wysokości minimum ........
- Organizacja przepływu zasobów według strategii "just in time" polega na ........
- Przedsiębiorstwo produkcyjne przekazało salonom meblowym informację o swoim asortymencie. Informacja ta łączy ........
- Ustawa o odpadach definiuje odpady jako ........
- Na podstawie informacji zawartych w tabelach podaj, ile czasu zajmuje pracownikom ułożenie 10 kartonów na jednej palecie? ........
- Przedstawiony dokument stosowany w procesie zarządzania odpadami to ........
- Wz jest dokumentem ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A32 - CZERWIEC 2015