LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2015 (test 2)

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2015 (test 2)':

- Pręty w węźle dźwigara kratowego przedstawionego na rysunku są połączone za pomocą ........
- Które z zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcji stalowych wykonuje się na terenie budowy? ........
- Zgodnie z przedstawionym rysunkiem blachę głowicy słupa z ryglem i trzonem słupa należy połączyć ........
- Wstępne mocowanie i rektyfikację słupa stalowego w stopie kielichowej należy wykonać za pomocą ........
- Kształt krawędzi blach przygotowanych do wykonania spoiny czołowej 1/2 V przedstawiono na rysunku ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli określ dopuszczalną różnicę poziomów na końcach belki stalowej o długości 6 m. ........
- Jaka jest wysokość przekroju i masa montażowa płyty stropowej o symbolu S 446 x 119? ........
- Elementami łączącymi płyty stropowe w złącza, przedstawionym na rysunku są ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2015 (test 2)