LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2015 (test 2)

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2015 (test 2)':

- Który z przedstawionych na rysunkach uchwytów stosuje się do transportu pionowych elementów wykonanych z blach? ........
- Kształt krawędzi blach przygotowanych do wykonania spoiny czołowej 1/2 V przedstawiono na rysunku ........
- Na którym rysunku przedstawiono uchwyt do mocowania rozpory montażowej w szczelinach między płytami? ........
- Haki zawiesi należy dobierać i mocować do pętli elementu prefabrykowanego podnoszonego, w sposób przedstawiony na rysunku ........
- Materiały rozbiórkowe zawierające azbest należy składować w ........
- Wkręt do łączenia elementów z drewna przedstawiono na rysunku ........
- Na przedstawionej fotografii cyfrą 2 oznaczono ........
- Oblicz objętość drewna zużytego do wykonania dachu z 10 wiązarów o rozpiętości 12 m każdy, jeżeli na jeden wiązar zużyto 1,5 m3 drewna, a na stężenia i elementy łączące zużyto ogółem 0,4 m3 drewna. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2015 (test 2)