LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2015

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2015':

- Wprowadzanie szerokiego pakietu programowo-usługowego, składającego się z programów radia i telewizji, odbieranych drogą satelitarną i naziemną oraz wprowadzanych miejscowo, jest zadaniem ........
- Jaki typ wyświetlacza przedstawiono na rysunku? ........
- Jaką funkcję pełni konwerter w odbiorczym zestawie telewizji satelitarnej? ........
- Multiswitche pozwalają na ........
- Przedstawiony na rysunku element łączący dwa światłowody oraz pozwalający na trwałe ustawienie włókien względem siebie tak, aby sygnał przechodził między ich czołami przy zachowaniu minimalnego tłumienia, to ........
- Odbiornik cyfrowy DVB-C przeznaczony jest do odbioru sygnałów telewizji ........
- Urządzenie oznaczone cyfrą 1 na rysunku służy do ........
- Fotografia przedstawia konwerter typu ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2015