LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2015

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2015':

- Silnik elektryczny o mocy znamionowej Pn = 3 kW i prędkości obrotowej nn= 955 obr/min wytwarza na wale moment ........
- Ile biegunów ma wirujące pole magnetyczne silnika asynchronicznego, którego schemat jednej fazy uzwojenia stojana przedstawiono na rysunku? ........
- Na podstawie fragmentu karty katalogowej silników w obudowie aluminiowej serii 3Sg określ, jaka jest wartość momentu rozruchowego silnika o mocy Pn = 1,5 kW i napięciu Un = 400 V ........
- W której części transformatora występują straty wynikające z histerezy magnetycznej? ........
- Jak określany jest transformator, którego przekładnia jest równa 1, mający minimum 2 uzwojenia o ochronnym oddzieleniu uzwojeń pierwotnego i wtórnego? ........
- Zadaniem przedstawionego na fotografii aparatu jest odłączenie napięcia w przypadku ........
- Z jakiego materiału wykonuje się rdzeń przewodu gołego przesyłowej linii napowietrznej, wskazany na rysunku cyfrą 1? ........
- W którym z przedstawionych układów silnik indukcyjny skojarzony jest w trójkąt, a jego wirnik obraca się w lewo? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2015