LOGOWANIE

Kwalifikacja EE26 - CZERWIEC 2015

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE26 - CZERWIEC 2015':

- W celu niedopuszczenia do przegrzania uzwojeń silnika indukcyjnego nie należy długotrwale ........
- Przyrząd pokazany na zdjęciu przygotowano do bezpośredniego pomiaru ........
- Na podstawie schematu układu pomiarowego oraz tabliczki znamionowej silnika określ, jaki powinien być minimalny zakres pomiarowy watomierza Wi; aby dokonać pomiaru mocy silnika przy znamionowym obciążeniu. ........
- W czasie pracy silnika indukcyjnego przełączono cewki uzwojeń stojana tak, aby zwiększyć liczbę par biegunów wirującego pola magnetycznego. Przełączenie to spowodowało ........
- Na wykrycie przebicia izolacji uzwojeń silnika indukcyjnego trójfazowego względem obudowy pozwala pomiar ........
- Silnik szeregowy prądu stałego ma dane: PN = 8 kW, UN = 440 V, IN = 20 A, Rt = 0,5 ? (całkowita rezystancja twornika), RW = 0,5 ? (rezystancja wzbudzenia). Jaka powinna być całkowita wartość rezystancji rozrusznika, jeżeli początkowy prąd rozruchowy silnika ma być równy dwukrotnemu prądowi znamionowemu? ........
- Dobierz stycznik do załączania i wyłączania pieca oporowego w układzie zasilania przedstawionym na schemacie. ........
- Jakiego zabezpieczenia należy użyć, jeżeli niedopuszczalny jest rozruch silnika indukcyjnego pierścieniowego bez urządzeń rozruchowych? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE26 - CZERWIEC 2015