LOGOWANIE

Kwalifikacja M19 - CZERWIEC 2015

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M19 - CZERWIEC 2015':

- Na zdjęciu przedstawiono ........
- Która obrabiarka zapewnia zachowanie dużej dokładności wymiarów, kształtu i małej wartości chropowatości powierzchni przedmiotów obrabianych? ........
- Który rodzaj obróbki skrawaniem polega na wykonaniu lekkiego wgłębienia w materiale, celem lepszego prowadzenia wiertła? ........
- Na rysunku przedstawiono symbol graficzny będący oznaczeniem uchwytu tokarskiego czteroszczękowego ........
- Symbolem K’ na rysunku noża tokarskiego oznaczono ........
- Do wykonania kształtu rowka, w wałku pokazanym na rysunku, należy zastosować frez ........
- Na podstawie danych w tabeli dobierz zakres szybkości skrawania do obróbki stali węglowej o wytrzymałości 900 MPa narzędziem z płytką z węglików gatunku S35. ........
- Do pomiaru średnicy wałka O26±0,02 należy użyć ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja M19 - CZERWIEC 2015