LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2015 (test 2)

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2015 (test 2)':

- Elementy stalowe konstrukcji przedstawionej na rysunku należy połączyć ........
- Z jakich kształtowników należy wykonać stalowy dźwigar kratowy przedstawiony na rysunku? ........
- Jakich śrub należy użyć do połączenia podstawy słupa stalowego z fundamentem betonowym? ........
- Jakie powierzchniowe izolacje ogniochronne należy zastosować w celu ochrony stalowej konstrukcji stałych regałów magazynowych w razie pożaru? ........
- Zawiesie przedstawione na rysunku jest stosowane podczas transportu ........
- W jaki sposób należy połączyć jednoprzęsłową stalową belkę stropową swobodnie podpartą ze stalowym podciągiem? ........
- Przy połączeniach na śruby M10 minimalna odległość osi otworu na śruby od krawędzi blachy wynosi 15 mm, minimalny rozstaw osiowy śrub wynosi 25 mm. Podaj, ile wynosi szerokość nakładek w złączu belki przedstawionym na rysunku. ........
- Na podstawie tabelki podaj jaką średnicę powinny mieć otwory na śruby M20 do wykonania połączenia śrubowego zwykłego ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2015 (test 2)