LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2015


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2015':

- Kosztorys inwestorski sporządza się, aby ........
- Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, to ........
- Zapis KNR 2-02/0201-01 oznacza, że nakłady rzeczowe należy przyjmować z Katalogu Nakładów Rzeczowych nr 2-02 oraz ........
- Na podstawie danych w tablicy oblicz, jaką ilość drewna okrągłego na stemple należy przygotować do wykonania 5 jednakowych stóp prostokątnych o objętości 1 m3 i szerokości 1,5 m każda. Zakłada się jednokrotne użycie desek. ........
- Podaj właściwą jednostkę przedmiarowania więźby dachowej jętkowej. ........
- Wykonywanie obmiarów jest obowiązkowe w przypadku robót ........
- Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi ........
- Które koszty związane są z organizacją, kierowaniem i ogólną obsługą produkcji budowlano-montażowej na danej budowie? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2015