LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2015

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2015':

- Którą operację należy wykonać w celu powiększenia średnicy otworu, aby umożliwić umieszczenie w nim łba śruby? ........
- Którego narzędzia należy użyć do nacinania gwintu zewnętrznego? ........
- W której sprężarce występują elementy przedstawione na rysunku? ........
- Które urządzenie ma symbol graficzny taki jak na rysunku? ........
- Tłok siłownika pneumatycznego zasilanego sprężonym powietrzem o ciśnieniu P = 600 000 Pa powinien oddziaływać z siłą F = 1 200 N. Jaka powinna być powierzchnia czynna tłoka, jeżeli w siłowniku nie występują straty powietrza? ........
- Który zawór należy zamontować w układzie prasy hydraulicznej, wymieniając element oznaczony na schemacie strzałką? ........
- Napięcie probiercze, stratność dielektryczna, dopuszczalna wartość napięcia, rezystancja izolacji, temperaturowy współczynnik pojemności, to parametry znamionowe ........
- W celu zdemontowania umocowanego na szynie stycznika należy wykonać czynności w następującej kolejności: ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2015