LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2015 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2015 (test 2)':

- Jakim symbolem oznaczony jest przewód jednożyłowy z żyłą z drutu aluminiowego, w izolacji polwinitowej, o przekroju żyły 2,5 mm2, na napięcie znamionowe izolacji 500 V? ........
- Co oznacza opis OMY 500 V 3x1,5 mm2 podany na izolacji przewodu? ........
- Jakie gniazdo instalacyjne oznacza się na schematach symbolem graficznym przedstawionym na rysunku? ........
- Jaki wyłącznik oznaczony jest symbolem CLS6-B6/2? ........
- Który łącznik posiada komory gaszeniowe i ma zdolność wyłączania prądów zwarciowych? ........
- Jaki element przedstawiono na rysunku? ........
- Oprawa oświetleniowa pokazana na zdjęciu jest przeznaczona do zamontowania żarówki z trzonkiem ........
- Przy sprawdzaniu kabla wykonano dwie serie pomiarów rezystancji pomiędzy końcami żył na jednym z jego końców. Na drugim końcu kabla w pierwszej serii zwarto wszystkie żyły ze sobą, a w drugiej serii żyły pozostały rozwarte. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli. Jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie tych wyników? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2015 (test 2)