LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - WRZESIEŃ 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - WRZESIEŃ 2014':

- Kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze stanowią grupą kosztorysów, dla której kryterium podziału jest ........
- Aby oszacować koszty zlecanych robót budowlanych zamawiający powinien sporządzić kosztorys ........
- Zapis KNR 2-01 0217/04 oznacza, że kosztorysowane są roboty ........
- Kwota zysku obliczana jest jako procentowa wartość od ........
- Wymiary przekroju wieńca W-1 przedstawionego na rysunku wynoszą ........
- Minimalna liczba osób, która wchodzi w skład komisji przetargowej, wynosi ........
- Wpisy w książce obmiarów dotyczą ........
- Pozycja kosztorysowa KNR 2-31;0511/03 dotyczy układania kostki brukowej betonowej o grubości ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + BD25 + BD30 - WRZESIEŃ 2014