LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD30 - WRZESIEŃ 2014


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD30 - WRZESIEŃ 2014':

- Kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze stanowią grupą kosztorysów, dla której kryterium podziału jest ........
- Aby oszacować koszty zlecanych robót budowlanych zamawiający powinien sporządzić kosztorys ........
- Zapis KNR 2-01 0217/04 oznacza, że kosztorysowane są roboty ........
- Kwota zysku obliczana jest jako procentowa wartość od ........
- Wymiary przekroju wieńca W-1 przedstawionego na rysunku wynoszą ........
- Minimalna liczba osób, która wchodzi w skład komisji przetargowej, wynosi ........
- Wpisy w książce obmiarów dotyczą ........
- Pozycja kosztorysowa KNR 2-31;0511/03 dotyczy układania kostki brukowej betonowej o grubości ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD30 - WRZESIEŃ 2014