LOGOWANIE

Kwalifikacja Z5 - WRZESIEŃ 2014

(Świadczenie usług opiekuńczych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z5 - WRZESIEŃ 2014':

- Podopieczny ma rozpoznaną chorobę niedokrwienną serca. Co należy zrobić podczas napadu bólowego? ........
- Jaka może być fizjologiczna przyczyna braku stabilności chodu oraz trudności z utrzymaniem równowagi u osoby w wieku podeszłym? ........
- Zgodnie z hierarchią potrzeb opracowaną przez Abrahama Masłowa podopiecznemu należy zapewnić zaspokojenie potrzeb w następującej kolejności: ........
- 75-letnia podopieczna została wypisana z oddziału ortopedycznego, gdzie wcześniej trafiła z powodu złamania szyjki kości udowej prawej. W szpitalu wszczepiono endoprotezę stawu biodrowego. Podopieczna jest leżąca, szczupła, odwodniona. Z powodu unieruchomienia jest szczególnie narażona na wystąpienie odleżyn oraz ........
- Które z wymienionych czynności powinna wykonywać opiekunka środowiskowa podczas opieki nad podopiecznym ze stwardnieniem rozsianym w okresie remisji choroby? ........
- Prawidłowa opieka nad osobą z nietrzymaniem moczu, oprócz utrzymania higieny, powinna przede wszystkim obejmować ........
- Skala Barthel została opracowana do oceny ........
- U podopiecznego, u którego stwierdzono występowanie stanów depresyjnych, szczególną uwagę należy zwrócić na ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z5 - WRZESIEŃ 2014