LOGOWANIE

Kwalifikacja EE26 - CZERWIEC 2014

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE26 - CZERWIEC 2014':

- Jeżeli instrukcje stanowiskowe nie podają konkretnych terminów, to przeglądu urządzeń napędowych należy dokonywać co najmniej raz na ........
- Którego przyrządu pomiarowego należy użyć do pomiaru prędkości obrotowej wału silnika? ........
- W jakim stanie pracy znajduje się transformator w układzie połączeń przedstawionym na schemacie układu pomiarowego? ........
- Co stanie się z napięciem strony dolnej transformatora, gdy zwiększy się na odczepie liczbę pracujących zwojów uzwojenia górnego, przy niezmienionym napięciu zasilania? ........
- Przedstawiony schemat połączeń uzwojeń dotyczy silnika ........
- Na schemacie silnika prądu stałego symbolem AlA2 oznaczono uzwojenie ........
- Na schemacie przedstawiono ........
- Na jaką krotność prądu znamionowego silnika klatkowego trójfazowego, napędzającego pompę hydroforu w gospodarstwie domowym, należy nastawić zabezpieczenie termiczne? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE26 - CZERWIEC 2014