LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 - CZERWIEC 2014

(Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 - CZERWIEC 2014':

- Część skrawającą skrobaka wykonuje się ........
- Do zgrubnego piłowania stopu aluminium stosuje się pilnik ........
- Załamanie ostrych krawędzi w prostokątnej podstawie wykonuje się poprzez ........
- Za pomocą jakiej techniki wytwarzania można wykonać hak do suwnicy? ........
- Mechanizm, powodujący ruch roboczy suwaka strugarki poprzecznej przedstawionej na rysunku oznaczono numerem ........
- Pomiaru głębokości rowka można dokonać za pomocą ........
- Jakiego sposobu wymaga mocowanie na szlifierce do płaszczyzn kostki o nieregularnych kształtach? ........
- Sprawdzanie chropowatości powierzchni metodą porównawczą można wykonać za pomocą ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 - CZERWIEC 2014