LOGOWANIE

Kwalifikacja R11 - CZERWIEC 2014

(Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R11 - CZERWIEC 2014':

- Na podstawie fragmentu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, posiadacz zwierząt w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt powinien ........
- Urządzeniem służącym do pomiaru wilgotności względnej w pomieszczeniu dla zwierząt jest ........
- Na podstawie danych z rozporządzenia, określ obsadę cieląt o wadze do 150 kg utrzymywanych grupowo, jaka może znajdować się w kojcu o wymiarach 3 m x 6 m. ........
- Na podstawie fragmentu rozporządzenia, podaj numer identyfikacyjny zwierzęcia o przedstawionym kolczyku. ........
- Wskaż skrót oznaczający opisane poniżej postępowanie. ........
- Do których badań laboratoryjnych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego próbki powinny być pobierane w sposób sterylny? ........
- Badanie surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego wykonane za pomocą zmysłów badającego jest badaniem ........
- Na podstawie fragmentu rozporządzenia, określ częstość przeprowadzania kontroli równomiernego wymieszania składników paszy leczniczej nieprzeznaczonej do obrotu. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja R11 - CZERWIEC 2014