Test do egzaminu zawodowego
Kwalifikacja T12 - CZERWIEC 2014

(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie)


TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T12 - CZERWIEC 2014':

- Które zdjęcie przedstawia wyposażenie charakterystyczne dla pokoju typu twin? ........
- Wskaż rodzaj sprzątania związany ze zmianą wystroju części ogólnodostępnej w okresie przedświątecznym. ........
- Do usunięcia plamy z krwi na dywanie w pokoju hotelowym, pokojowa zastosuje w pierwszej kolejności ........
- Pad to szczotka wykorzystywana w pracy służby pięter do ........
- Pokojowa ma obowiązek przygotować wodę butelkowaną w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju, w hotelu kategorii ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja T12 - CZERWIEC 2014Opis wymagań kwalifikacji T.12 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie):

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych
Uczeń:
1) rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter;
2) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;
3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych;
4) dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych;
5) obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości;
6) stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne;
7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;
8) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
9) przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;
10) przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.
2. Przygotowywanie i podawanie śniadań
Uczeń:
1) przestrzega zasad przechowywania żywności;
2) przestrzega zasad sporządzania jadłospisów;
3) rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych;
4) rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań;
5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
6) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów;
7) przygotowuje potrawy i napoje;
8) rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań;
9) dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu;
10) rozróżnia bieliznę i zastawę stołową;
11) stosuje techniki nakrywania stołu;
12) dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań;
13) przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości;
14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw.
3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Uczeń:
1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe;
2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych;
3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;
4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem;
5) sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.
Copyright © 2008-2019 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.