LOGOWANIE

Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2014

(Ochrona osób i mienia)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2014':

- Wywiad ochronny w taktyce ochrony osób klasyfikuje się jako działanie ........
- W jaki rodzaj broni powinni być wyposażeni pracownicy eskorty osoby chronionej? ........
- Którego środka przymusu bezpośredniego powinien użyć pracownik ochrony w sytuacji próby pobicia chronionej osoby przez napastnika, który nie posługuje się niebezpiecznym narzędziem? ........
- Która impreza wymaga utworzenia służby porządkowej i informacyjnej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych? ........
- Wskaż zestaw, w który powinien być wyposażony pracownik służby porządkowej lub informacyjnej wyznaczony do kontroli uprawnień do przybywania na imprezie masowej odbywającej się w nocy na terenie bulwaru miejskiego. ........
- Do której czynności, w ramach zadań wykonywanych przez służby porządkowe i informacyjne, uprawniona jest tylko służba porządkowa? ........
- Która, z opisanych imprez, będzie imprezą masową bez cech podwyższonego ryzyka? ........
- Którego środka przymusu bezpośredniego może użyć pracownik służby porządkowej w celu odparcia ataku na członka służby informacyjnej? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2014