LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2014

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2014':

- Jaki sposób wiązania cegieł w murze przedstawiono na rysunku? ........
- Który z podanych sposobów mieszania dodatków w trakcie przygotowania zaprawy cementowej jest niewłaściwy ? ........
- Przewody dymowe i wentylacyjne można murować z ........
- Cyfrą 1 oznaczono na rysunku ........
- Jakie materiały budowlane przedstawiają oznaczenia na rysunku? ........
- Na podstawie przedstawionego rysunku oblicz powierzchnię dłuższej ściany bez otworów okiennych i drzwiowych w pokoju 3 zakładając, że wysokość pomieszczenia wynosi 3,00 m. ........
- Przedstawiony na rysunku przyrząd murarski jest ........
- Które narzędzie jest nieprzydatne podczas sprawdzania kątów między przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2014