LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2014

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2014':

- Określ, na podstawie danych zawartych w tabeli, dopuszczalną ilość ziaren o wymiarach 2-5 mm w piasku do zapraw murarskich. ........
- Jakie materiały budowlane przedstawiają oznaczenia na rysunku? ........
- Kiedy powinien odbywać się odbiór robót murarskich? ........
- Świeżo wzniesione mury z nowej cegły można tynkować najwcześniej po upływie ........
- Warstwy papy asfaltowej stosowane do izolacji ław fundamentowych łączy się ........
- Które spoiwo wywołuje korozję stali? ........
- Minimalna długość oparcia nadproża L19 na murze wynosi ........
- Z rysunku odczytano, że szerokość filarka międzyokiennego wynosi 103 cm. Ile sztuk całych cegieł mieści się na szerokości filarka? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2014