LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 - STYCZEŃ 2014

(Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 - STYCZEŃ 2014':

- Część roboczą przecinaka ślusarskiego wykonuje się ........
- Obróbka powierzchni do uzyskania parametru chropowatości o wartości Ra 0,32 μm wymaga zastosowania pilnika ........
- Na podstawie danych w tabeli, określ gatunek stali do wykonania wału poddawanego obróbce cieplnej, którego wytrzymałość wynosi Rm min 450 MPa? ........
- Uzębienie na kołach zębatych nacinane jest najczęściej metodą ........
- Na przedstawionym rysunku, ramię przecinarki oznaczono numerem ........
- Rowek wpustowy w tulei przedstawionej na rysunku należy wykonać metodą ........
- Tuleję do toczenia powierzchni zewnętrznej należy zamocować ........
- Kontrolę walcowości należy wykonać z zastosowaniem czujnika zegarowego oraz ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 - STYCZEŃ 2014