LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Proporcje objętościowe 1:3:12 składników zaprawy cementowo-glinianej marki M 0,6 określają następujący objętościowy jej skład: ........
- Wymiary pomieszczenia na rysunku w skali 1:100 wynoszą 8x10 cm. Jaka jest kubatura tego pomieszczenia, jeżeli jego rzeczywista wysokość wynosi 2,5 m? ........
- W którym stropie gęstożebrowym występują żelbetowe belki prefabrykowane? ........
- Tynki nieprzewidziane do malowania na całej powierzchni powinny ........
- Izolację przeciwwilgociową, w przypadku wykonania podłogi na gruncie, należy ułożyć na ........
- Właściwa organizacja stanowiska roboczego robót murarskich polega na podzieleniu go na ........
- Jeżeli zakupiono materiały za kwotę 1 000 zł, a koszty robocizny wynoszą 80 % kosztów materiałów, to łączne koszty robocizny i materiałów wynoszą ........
- Który z wymienionych elementów rusztowania nie jest elementem trzyczęściowego zabezpieczenia bocznego rusztowań, znajdujących się np. przy ulicach? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - PAŹDZIERNIK 2013