LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Który rysunek przedstawia schemat wiązania blokowego? ........
- Jaka jest proporcja objętościowa gipsu i piasku w zaprawie gipsowej M 4? ........
- Na rysunku przedstawiono zakończenie muru wykonane na strzępia ........
- Na podstawie informacji podanych w tabeli oblicz, ile kilogramów masy tynkarskiej MAJSTERTYNK AKRYLOWY KORNIK 2,0 należy zakupić, aby pokryć tynkiem prostokątną ścianę szczytową budynku o wymiarach 6 x 11 m. ........
- Wymiary pomieszczenia na rysunku w skali 1:100 wynoszą 8x10 cm. Jaka jest kubatura tego pomieszczenia, jeżeli jego rzeczywista wysokość wynosi 2,5 m? ........
- Rysunek przedstawia umowne i uproszczone oznaczenie klatki schodowej w rzucie i dotyczy kondygnacji ........
- Na rysunku przedstawiony jest budynek ........
- Na rysunku przedstawiono ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - PAŹDZIERNIK 2013