LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - PAŹDZIERNIK 2013

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Umieszczony na urządzeniu elektrycznym znak graficzny, oznacza klasę ochronności ........
- Transformator, który ma połączenie galwaniczne między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym to ........
- Rozruch silnika pierścieniowego dokonywany jest poprzez ........
- Silnik oznaczony na tabliczce znamionowej symbolem S2 przeznaczony jest do pracy ........
- Symbol graficzny pokazany na rysunku przedstawia silnik ........
- W trakcie rozruchu z wykorzystaniem przełącznika gwiazda-trójkąt, prąd rozruchowy silnika indukcyjnego klatkowego osiąga wartość ........
- Napięcie robocze jednofazowych spawarek elektrycznych wynosi ........
- Element zaznaczony na rysunku silnika elektrycznego literą X służy do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - PAŹDZIERNIK 2013