LOGOWANIE

Kwalifikacja M17 - PAŹDZIERNIK 2013

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M17 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Wtłoczenie tulei w korpus i zabezpieczenie jej przed obrotem, a następnie dopasowanie tulei do czopa wału poprzez rozwiercanie oraz sprawdzenie owalności, to sposób montażu łożysk ........
- Na schemacie przedstawiono sposób montażu ........
- Suwnicy należy używać do montażu przedmiotów o masie powyżej ........
- Według podziału urządzeń mechanicznych ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, pompy należą do ........
- W obszarze styku dwóch ciał stałych będących w ruchu lub wprawianych w ruch bez udziału czynnika smarowego, występuje tarcie ........
- Metodą montażu stosowaną w produkcji jednostkowej i małoseryjnej jest montaż ........
- Uszkodzenia "mało ważne" obiektu technicznego zalicza się do ........
- Jako zabezpieczenia przed ewentualnym i niepożądanym opuszczeniem ładunku w dźwignicach stosuje się ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja M17 - PAŹDZIERNIK 2013