LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - PRÓBNY

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - PRÓBNY ':

- Ile wynosi pochylenie klina płaskiego noskowego, przedstawionego na rysunku poniżej? ........
- Zgodnie z wymaganiami higieny pracy, szatnię przedstawioną na rysunku należy zaprojektować dla pracowników ........
- Przedstawiony sposób cięcia na pilarce tarczowej jest prowadzony niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Co nie stanowi zagrożenia wypadkowego? ........
- Która tablica popularyzująca bezpieczną pracę najbardziej nadaje się do ślusarni? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - PRÓBNY