LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 - PAŹDZIERNIK 2013':

- W produkcji małoseryjnej do wykonania połączenia nitami stalowymi (f)8 mm należy zastosować nitowanie ........
- Do wykonania gwintowników ręcznych stosowana jest stal narzędziowa ........
- Do pogłębiania otworów należy zastosować narzędzie przedstawione na rysunku oznaczonym literą ........
- Płaskość powierzchni sprawdzić można za pomocą ........
- Rowek wpustowy na wałku przedstawionym na rysunku należy wykonać w operacji ........
- Na rysunku przedstawiono fragment tokarki TUD 40. Imak narzędziowy oznaczono literą ........
- Do naostrzenia przedstawionego na rysunku sitka maszynki do mięsa, należy zastosować ........
- Panewki łożyska ślizgowego pracującego w podwyższonej temperaturze wykonuje się ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 - PAŹDZIERNIK 2013