Test do egzaminu zawodowego
Kwalifikacja A18 - CZERWIEC 2011

(Prowadzenie sprzedaży)


TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A18 - CZERWIEC 2011':

- Przedstawione na zdjęciu urządzenie niskotemperaturowe służy do przechowywania i ekspozycji mrożonek. Jest typowym wyposażeniem sklepu spożywczego, który prowadzi sprzedaż ........
- Kierownik hipermarketu uzupełnił stan posiadanych środków ochrony indywidualnej dla swoich pracowników. Zamówił większą ilość fartuchów gumowych, które są niezbędnym wyposażeniem stroju roboczego pracownika na dziale ........
- Zgodnie z przepisami ochrony środowiska, jednostki handlu detalicznego ........
- W tabeli przedstawiono zadania instytucji, które wspomagają działalność przedsiębiorstwa handlowego. Które z zamieszczonych zadań realizują przedsiębiorstwa transportowe? ........
- W ciągu 180 dni obrót sklepu chemicznego wyniósł 600 000 zł, a zapas przeciętny 30 000 zł. Rotację w dniach oblicza się wg wzoru Oblicz na ile dni wystarczał zapas przeciętny w tym sklepie. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A18 - CZERWIEC 2011Opis wymagań kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży):

1. Organizowanie sprzedaży
Uczeń:
1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;
4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;
6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;
13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
15) przeprowadza inwentaryzację towarów.
2. Sprzedaż towarów
Uczeń:
1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;
2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży;
4) określa rodzaje zachowań klientów;
5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
7) prezentuje ofertę handlową;
8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
10) zabezpiecza i odprowadza utarg;
11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
15) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.