LOGOWANIE

Kwalifikacja E7 - CZERWIEC 2015

(Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E7 - CZERWIEC 2015':

- Jaka jest częstotliwość prądu w wirniku silnika indukcyjnego w chwili rozruchu? ........
- Na podstawie fragmentu karty katalogowej silników w obudowie aluminiowej serii 3Sg określ, jaka jest wartość momentu rozruchowego silnika o mocy Pn = 1,5 kW i napięciu Un = 400 V ........
- Które urządzenie przedstawiono na rysunku? ........
- Zadaniem przedstawionego na fotografii aparatu jest odłączenie napięcia w przypadku ........
- Które podzespoły maszyn elektrycznych wykonywane są z brązu? ........
- Na rysunku przedstawiono budowę ........
- Którym symbolem na schemacie pomiarowym instalacji elektrycznej należy oznaczyć licznik przeznaczony do pomiaru energii biernej? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat elektryczny ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja E7 - CZERWIEC 2015