LOGOWANIE

Kwalifikacja E7 - STYCZEŃ 2014

(Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E7 - STYCZEŃ 2014':

- Ze względu na możliwość regulacji współczynnika mocy, korzystnie na sieć zasilającą wpływają silniki ........
- Sprawność znamionowa trójfazowego silnika asynchronicznego o danych znamionowych Pn = 3 kW, Un = 400 V, In = 6,9 A, cosφ = 0,8 jest równa ........
- Zdjęcie przedstawia ........
- Korpusy (karkasy) transformatorów małej mocy mogą być wykonane z ........
- Przewód YDYt przedstawia rysunek ........
- Prądnicę tachometryczną stosuje się ........
- Silnik połączony jak na schemacie, to silnik prądu stałego ........
- Narzędzie przedstawione na zdjęciu służy do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja E7 - STYCZEŃ 2014