Kwalifikacja A54 - WRZESIEŃ 2015

(Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A54 - WRZESIEŃ 2015':

- Która kolejna strona czwórki tytułowej nosi nazwę redakcyjnej? ........
- Rysunek obrazuje ........
- Zrzut ekranowy obrazuje proces ........
- Jakie są wymiary netto ulotki, jeżeli przy spadach o wielkości 3 mm z każdej strony, wymiar brutto wynosi 154x216 mm? ........
- Wskaż technologiczny zapis kolorystyki ulotki zadrukowanej po jednej stronie wielobarwnie, a po drugiej stronie kolorem niebiesko-zielonym. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A54 - WRZESIEŃ 2015Opis wymagań kwalifikacji A.54 (Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania):

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

1. Opracowywanie publikacji
Uczeń:
1) opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji;
2) ustala parametry technologiczne wyrobu;
3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym;
4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego;
5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego;
6) wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.

2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania
Uczeń:
1) gromadzi i przetwarza materiały cyfrowe przeznaczone do wykonania prac graficznych i publikacji;
2) przestrzega zasad składania tekstu i łamania publikacji;
3) składa tekst i łamie publikację za pomocą specjalistycznego oprogramowania;
4) określa i dobiera metody reprodukcji poligraficznej oraz obróbki grafiki;
5) przygotowuje i modyfikuje grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;
6) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania;
7) przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania lub drukowania;
8) przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania;
9) wykonuje impozycję prac cyfrowych;
10) wykonuje wydruki próbne;
11) określa zakres zastosowania cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii;
12) posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.