LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA TG15 - CZERWIEC 2017

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 41831 - Wskaż administratora Internetowego Systemu Informacji Turystycznej.
 • Pytanie nr 41832 - Przedstawiony znak to logo Szlaku
 • Pytanie nr 41833 - Informacje, które turysta otrzyma z pomocą infokiosku, są przekazywane
 • Pytanie nr 41834 - Przedstawiony piktogram, którym oznaczone są centra oraz punkty informacji turystycznej, wprowadz...
 • Pytanie nr 41835 - W ofercie wycieczki do Pragi należy uwzględnić zwiedzanie
 • Pytanie nr 41836 - Z zamieszczonej na drogowskazie informacji skorzysta uczestnik turystyki
 • Pytanie nr 41837 - Zamieszczony znak drogowy informuje turystę, że na trasie znajduje się
 • Pytanie nr 41838 - Fragment mapy przedstawia wpisany na listę UNESCO Średniowieczny Zespół Miejski
 • Pytanie nr 41839 - Na zapytanie o najkrótszą trasę przejazdu ze Szczecina do Katowic, pracownik biura podróży wskaza...
 • Pytanie nr 41840 - Który francuski zabytek wpisany na listę UNESCO został przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 41841 - Z fragmentu umowy zlecenia wynika, że pilot wycieczki otrzyma wynagrodzenie w wysokości
 • Pytanie nr 41842 - Przewodnik turystyczny powinien otrzymać od organizatora imprezy informację dotyczącą
 • Pytanie nr 41843 - Pracownik biura podróży przygotowując folder o Gnieźnie i Kruszwicy, napisał o Mysiej Wieży, któr...
 • Pytanie nr 41844 - Która z organizacji promuje Polskę, używając zamieszczonego logo?
 • Pytanie nr 41845 - Trivago.pl to internetowy system rezerwacji
 • Pytanie nr 41846 - Pracownik biura podroży może obserwować reakcję klienta oraz dodatkowo analizować jego potrzeby i...
 • Pytanie nr 41847 - Turysta ma możliwość uregulowania kartą płatniczą należności za obiad w restauracji tylko wówczas...
 • Pytanie nr 41848 - Agent turystyczny, który jest płatnikiem podatku VAT, za usługi sprzedaży produktów z oferty tour...
 • Pytanie nr 41849 - Biuro podróży wystawiło 24 maja klientowi fakturę - procedura marży dla biur podróży z dwutygodni...
 • Pytanie nr 41850 - Czynność blokady środków płatniczych na koncie podróżnego, dokonaną przez pracownika usług turyst...
 • Pytanie nr 41851 - W której walucie powinna być wyrażona kwota podatku VAT na fakturze za organizację imprezy turyst...
 • Pytanie nr 41852 - Który dokument stanowi podstawę rozliczenia za pobyt grupy turystycznej w hotelu?
 • Pytanie nr 41853 - Dane touroperatora zamieszczone na fakturze - procedura marży dla biur podróży powinny zawierać n...
 • Pytanie nr 41854 - Biuro podróży nawiąże współpracę z pilotem wycieczek na podstawie umowy
 • Pytanie nr 41855 - Nieodłącznym elementem umowy agencyjnej jest
 • Pytanie nr 41856 - Cena imprezy wskazana w umowie o świadczenie usług turystycznych nie może ulec zmianie na
 • Pytanie nr 41857 - Organizator targów proponuje klientom promocję z wykorzystaniem 10 banerów reklamowych, jednakowe...
 • Pytanie nr 41858 - Sprzedaż imprezy turystycznej na długo przed jej terminem, z uwzględnieniem rabatu cenowego, to z...
 • Pytanie nr 41859 - Biuro podróży opracowało i wprowadziło do katalogu siedem nowych pakietów turystycznych. Oznacza ...
 • Pytanie nr 41860 - Oblicz koszt usługi noclegowej w terminie od 22.09 do 24.09 dla grupy 14 dziewcząt, 16 chłopców, ...
 • Pytanie nr 41861 - Ile wynosi wykazana na fakturze wartość netto usługi przewodnika turystycznego, jeżeli wartość br...
 • Pytanie nr 41862 - Oblicz marżę netto ze sprzedaży wczasów dla 45 osób, jeżeli cena imprezy to 800,00 zł/os., a kosz...
 • Pytanie nr 41863 - Na podstawie informacji z przedstawionego dokumentu można wnioskować, że w maju biuro podróży
 • Pytanie nr 41864 - Oblicz koszt usługi transportowej podczas wycieczki do Francji, jeżeli marża i podatek VAT to 5 5...
 • Pytanie nr 41865 - Stawką VAT 23% jest objęta w turystyce sprzedaż
 • Pytanie nr 41866 - Korzystając z fragmentu faktury za świadczone usługi turystyczne, oblicz wartość usługi brutto....
 • Pytanie nr 41867 - Oblicz wpływy z imprezy motywacyjnej, jeżeli koszty wynoszą 15 600 zł, a marża brutto 2 300 zł....
 • Pytanie nr 41868 - Który termin udziału w targach turystycznych wybierze biuro podróży, jeżeli dostępny na ten cel b...
 • Pytanie nr 41869 - Marżę biura podróży stanowi różnica między kwotą, którą ma zapłacić klient a faktycznymi kosztami...
 • Pytanie nr 41870 - Cena pobytu na wczasach wynosi 2 000 zł dla osoby dorosłej, a zniżka dla dziecka to 50% podanej c...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ