LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 43551 - Przedstawione na rysunku urządzenie służy do
 • Pytanie nr 43552 - Na rysunku przedstawiono skaner
 • Pytanie nr 43553 - Grupowanie stanowisk w przedsiębiorstwie na podstawie miejsc lub obszarów geograficznych działani...
 • Pytanie nr 43554 - Zespół trakcyjny linii metra składa się z 5 wagonów, a każdy może pomieścić 200 osób. Pojazdy odj...
 • Pytanie nr 43555 - Który wskaźnik statystyczny zastosowano do przygotowania przedstawionego wykresu?
 • Pytanie nr 43556 - Spalanie odpadów z odzyskiem energii cieplnej określa się recyklingiem
 • Pytanie nr 43557 - Zastąpienie materiałów stosowanych do produkcji materiałami odpadowymi określa się
 • Pytanie nr 43558 - Przedsiębiorstwo produkcyjne złożyło zamówienie na 100 szt. stelaży metalowych, a otrzymało 150 s...
 • Pytanie nr 43559 - Minimalny wymagany kapitał zakładowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością wynosi
 • Pytanie nr 43560 - Końcowym etapem procesu zamawiania materiałów jest
 • Pytanie nr 43561 - Typowym dla przedsiębiorstwa produkcyjnego rodzajem działalności jest działalność
 • Pytanie nr 43562 - Przedsiębiorstwo zatrudnia 12 pracowników, których łączne miesięczne wynagrodzenie wynosi 43 200,...
 • Pytanie nr 43563 - Do służb zajmujących się wykonywaniem zadań publicznych o charakterze ponadgminnym nie należy
 • Pytanie nr 43564 - Koncepcja podróżowania miejskiego polegająca na dojeździe rowerem do węzła przesiadkowego, a nast...
 • Pytanie nr 43565 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz udział procentowy ruchu rowerów w ogóle pojazdów po...
 • Pytanie nr 43566 - Celem zintegrowanego systemu transportu miejskiego osób jest
 • Pytanie nr 43567 - Długość trasy autobusu dalekobieżnego wynosi 464 km, a jego średnia prędkość 58 km/h. Jeżeli poja...
 • Pytanie nr 43568 - Na której ilustracji przedstawiono pojazd niebędący środkiem transportu miejskiego?
 • Pytanie nr 43569 - Który system dostaw ładunków przedstawiono na schemacie?
 • Pytanie nr 43570 - Przedstawiony bilet można wykorzystać do przejazdu
 • Pytanie nr 43571 - Ile wyniesie dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną frezarki o mocy 1 500 W, jeżeli pracow...
 • Pytanie nr 43572 - Który dostawca oferuje najniższą cenę za dostawę energii elektrycznej, przy założeniu, że pozosta...
 • Pytanie nr 43573 - Ile wynosi wskaźnik natężenia ruchu, jeżeli sieć tramwajowa jest długości 110 km, a średnio kursu...
 • Pytanie nr 43574 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz dzienne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla ...
 • Pytanie nr 43575 - Średnie miesięczne zużycie wody w Polsce wynosi 5,0 m3/osobę. Na podstawie cennika oblicz przecię...
 • Pytanie nr 43576 - Ustal dzienny koszt zużycia energii elektrycznej przez dwa urządzenia o mocy odpowiednio 1 kW i 2...
 • Pytanie nr 43577 - Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadz...
 • Pytanie nr 43578 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz prędkość komunikacyjną autobusu.
 • Pytanie nr 43579 - Tryb postępowania mający na celu uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej rozpoczy...
 • Pytanie nr 43580 - Pan Artur Nowak 5 maja wysłał pocztą wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości osiągnię...
 • Pytanie nr 43581 - Którą strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przedstawiono na schemacie?
 • Pytanie nr 43582 - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych...
 • Pytanie nr 43583 - Przeterminowane lekarstwa, kosmetyki, rozpuszczalniki oraz pestycydy należą do odpadów
 • Pytanie nr 43584 - Śmieciarka eksploatowana była łącznie przez 360 dni. Jaki jest jej wskaźnik gotowości technicznej...
 • Pytanie nr 43585 - Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ustal, co najmniej na ile dni przed planowa...
 • Pytanie nr 43586 - Na podstawie fragmentu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustal minimalną liczebność służb...
 • Pytanie nr 43587 - Przedstawiony ekoznak umieszczany na opakowaniu informuje, że zostało ono wyprodukowane
 • Pytanie nr 43588 - Na podstawie fragmentu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przeprowadzenie imprezy masowej j...
 • Pytanie nr 43589 - Do grupy odpadów niebezpiecznych należą
 • Pytanie nr 43590 - Aby obliczyć wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu odpa...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ