LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA RL13 - STYCZEŃ 2019

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 45991 - Do zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanu należy
 • Pytanie nr 45992 - Czynnościami wykonywanymi w ramach realizacji utrzymania higieny lasu są
 • Pytanie nr 45993 - Wiosenną kontrolę wylęgu gąsienic na drzewach z opaskami lepowymi, na stosach kontrolnych lub prz...
 • Pytanie nr 45994 - Na rysunku przedstawiono jeden ze sposobów zabezpieczenia drzewek przed uszkodzeniem ze strony
 • Pytanie nr 45995 - Na rysunku przedstawiono sadzonki buka zwyczajnego zabezpieczone
 • Pytanie nr 45996 - Aktualizacji partii kontrolnych jesiennych poszukiwań szkodników sosny dokonuje się
 • Pytanie nr 45997 - Na rysunku przedstawiono pułapkę do odłowu
 • Pytanie nr 45998 - Przedstawiona na rysunku pułapka służy do odłowu samców
 • Pytanie nr 45999 - Mając do dyspozycji 45 l repelentu, o wydajności 15 l/tys. szt., można zabezpieczyć przed spałowa...
 • Pytanie nr 46000 - Zgodnie z Zasadami hodowli lasu zmieszanie rzędowe to wprowadzenie gatunków na przemian rzędami
 • Pytanie nr 46001 - Zbioru nasion sosny pospolitej można dokonywać
 • Pytanie nr 46002 - Spławiania nasion ciężkich (np. żołędzi) w wodzie dokonuje się w celu
 • Pytanie nr 46003 - Zgodnie z Zasadami hodowli lasu w drzewostanach poddanych trzebieżom wyróżnia się drzewa
 • Pytanie nr 46004 - Po zakończeniu okresu wegetacyjnego w szkółce leśnej wykonuje się ocenę produkcji szkółkarskiej, ...
 • Pytanie nr 46005 - Etykieta dostawcy, stosowana w momencie wprowadzania do obrotu leśnego materiału rozmnożeniowego ...
 • Pytanie nr 46006 - Materiał sadzeniowy charakteryzujący się krótkimi igłami lub małymi blaszkami liściowymi o zabarw...
 • Pytanie nr 46007 - Gatunkiem drzewa występującym naturalnie na terenie całej Polski jest
 • Pytanie nr 46008 - Do gatunków mających najrzadziej lata obfitego owocowania należą:
 • Pytanie nr 46009 - Dominującą funkcją lasu, którego obszar udostępniono ludności poprzez budowę ścieżek edukacyjnych...
 • Pytanie nr 46010 - Kompleksy leśne takie jak Puszcza Drawska, Bory Tucholskie, Bory Lubuskie oraz Dąbrowy Krotoszyńs...
 • Pytanie nr 46011 - Typ siedliskowy lasu, w którym występuje zespół roślinny "świetlista dąbrowa", to
 • Pytanie nr 46012 - Rosiczka okrągłolistna jest gatunkiem różnicującym
 • Pytanie nr 46013 - Wskaż typ gleby związany z typem siedliskowym lasu Bśw (bór świeży).
 • Pytanie nr 46014 - Samosiew górny realizowany jest z zachowaniem następującej kolejności cięć odnowieniowych
 • Pytanie nr 46015 - Jeżeli pracochłonność zdarcia pokrywy gleby pasami wynosi 30 roboczogodzin/1 000 mb, to do zdarci...
 • Pytanie nr 46016 - Sadzenie 21 szt. Db1/0 na ręcznie przygotowanej, kolistej powierzchni o średnicy 1,2 m, to sadzen...
 • Pytanie nr 46017 - Poziom gleby ornej o silnym zagęszczeniu, powstały przez ugniecenie jej maszynami i sprzętem, uni...
 • Pytanie nr 46018 - Typ drzewostanu określa udział w nim gatunków
 • Pytanie nr 46019 - Do podkrzesywania drzew nie stosuje się
 • Pytanie nr 46020 - Przycinanie najwyższych okółków wadliwych lub nadmiernie rozrośniętych drzewek w uprawie lub młod...
 • Pytanie nr 46021 - Zakładanie leśnych pasów wiatrochronnych, zadrzewień śródpolnych, zalesianie wydm, stoków oraz za...
 • Pytanie nr 46022 - Rębnia złożona o symbolu IIIb nosi nazwę
 • Pytanie nr 46023 - Ile % powierzchni strefy manipulacyjnej powinny łącznie stanowić gniazda wycinane w pierwszym eta...
 • Pytanie nr 46024 - Wycieranie poroży o strzałki drzew i krzewów to
 • Pytanie nr 46025 - Naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest
 • Pytanie nr 46026 - W sytuacji stwierdzenia w łowisku zwierząt wolno żyjących osobników z oznakami chorobowymi, dzier...
 • Pytanie nr 46027 - Myśliwy może oddać strzał (śrutem lub kulą z broni o lufach gładkich) do zwierzyny znajdującej si...
 • Pytanie nr 46028 - Terminem "narogi" określa się
 • Pytanie nr 46029 - Polowanie na zające może odbywać się wyłącznie jako polowanie
 • Pytanie nr 46030 - Którą formą ochrony przyrody należy objąć cenną aleję drzew wyróżniającą się wiekiem i pokrojem?...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ