Pytania z testu zawodowego
Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 7511 - Mięsień, który posiada smugi ścięgniste i współdziała z mięśniami płaskimi brzucha, przeponą i mi...
 • Pytanie nr 7512 - Która tkanka stanowi główny budulec ścian narządów wewnętrznych i naczyń krwionośnych?
 • Pytanie nr 7513 - Część anatomiczna kości biodrowej u człowieka ograniczona przez grzebień biodrowy, który rozpoczy...
 • Pytanie nr 7514 - Które mięśnie podczas zgięcia i wyprostu przedramienia pracują antagonistycznie względem siebie?...
 • Pytanie nr 7515 - W którym ze stawów jest możliwe wykonanie zginania, prostowania, odwodzenia, przywodzenia, rotacj...
 • Pytanie nr 7516 - Na którym schemacie przedstawiono drogę przebiegu impulsu w układzie nerwowym, w prostym ruchu od...
 • Pytanie nr 7517 - Który z wymienionych narządów bierze udział w usuwaniu z organizmu produktów końcowej przemiany m...
 • Pytanie nr 7518 - Skurcz przepony w procesie oddychania umożliwia
 • Pytanie nr 7519 - Ból kończyny dolnej przy zgięciu grzbietowym stopy może być wynikiem
 • Pytanie nr 7520 - Długotrwałe gromadzenie się płynów ustrojowych w przestrzeniach zewnątrzkomórkowych tkanek miękki...
 • Pytanie nr 7521 - Krwotok tętniczy do lewej półkuli mózgowej może być przyczyną
 • Pytanie nr 7522 - Jakie zmiany w mięśniach zachodzą u osoby cierpiącej na jednołukową, lewostronną skoliozę kręgosł...
 • Pytanie nr 7523 - Która z wymienionych chorób jest skutkiem odkładania się soli wapnia na wewnętrznej powierzchni t...
 • Pytanie nr 7524 - Porażenie lewych mięśni mimicznych może być skutkiem uszkodzenia
 • Pytanie nr 7525 - W diagnozie stanów chorobowych stawu ramiennego i ramienia, zmian odruchowych należy szukać w seg...
 • Pytanie nr 7526 - Jaka jest prawidłowa kolejność postępowania masażysty przed przystąpieniem do masażu leczniczego?...
 • Pytanie nr 7527 - W którym masażu techniki manualne stosuje się na mięśnie, w fazie ich wymuszonego skurczu?
 • Pytanie nr 7528 - Kierunek ruchu czynności manualnych w masażu klasycznym przebiega
 • Pytanie nr 7529 - Który z masaży najskuteczniej usprawni krążenie krwi w lewej kończynie dolnej, unieruchomionej op...
 • Pytanie nr 7530 - Jakich reakcji układu oddechowego należy oczekiwać po zastosowaniu masażu klasycznego i chwytów s...
 • Pytanie nr 7531 - W jaki sposób masaż klasyczny wpływa na zjawiska fizjologiczne skóry?
 • Pytanie nr 7532 - Do gabinetu masażu zgłosił się pacjent cierpiący na reumatyczne zapalenie stawów kolanowych. Po s...
 • Pytanie nr 7533 - Do opracowania blizn powierzchownych skóry szczególnie skuteczna jest technika
 • Pytanie nr 7534 - Jednym z bezwzględnych przeciwwskazań do zastosowania techniki oklepywania jest występowanie u pa...
 • Pytanie nr 7535 - Który rodzaj masażu jest zalecany do usuwania obrzęków kończyn dolnych?
 • Pytanie nr 7536 - Przeciwwskazaniem do wykonania masażu segmentarnego są
 • Pytanie nr 7537 - Bezwzględnym przeciwwskazaniem do masażu izometrycznego jest
 • Pytanie nr 7538 - W porażeniu VII nerwu czaszkowego w początkowym okresie leczenia należy stosować masaż
 • Pytanie nr 7539 - Usprawnienie krążenia krwi w dolnej kończynie lewej pod wpływem masażu techniką ugniatania odbywa...
 • Pytanie nr 7540 - Określ na podstawie karty zabiegowej, jaki rodzaj ćwiczeń powinno się zaproponować pacjentowi do ...
 • Pytanie nr 7541 - Jakie techniki masażu powinno się zastosować w leczeniu pani Jolanty Kwiatkowskiej, zgodnie z zał...
 • Pytanie nr 7542 - Wybierz schemat postępowania w leczeniu osoby cierpiącej na skoliozę jednołukową, lewostronną w o...
 • Pytanie nr 7543 - W drenażu limfatycznym kończyny górnej należy kolejno wykonać:
 • Pytanie nr 7544 - W masażu segmentarnym chwyty diagnostyczne należy wykonać
 • Pytanie nr 7545 - Skutkiem masażu klasycznego powłok i narządów jamy brzusznej jest usprawnienie krążenia
 • Pytanie nr 7546 - Jakie skutki dla pacjenta może przynieść zastosowanie u niego serii zabiegów masażu segmentarnego...
 • Pytanie nr 7547 - Drenaż limfatyczny powoduje
 • Pytanie nr 7548 - Kresa diagnostyczna Dicke pozwala na
 • Pytanie nr 7549 - Które z wymienionych chwytów są chwytami leczniczymi w masażu segmentarnym?
 • Pytanie nr 7550 - Który z wymienionych chwytów należy zastosować do usunięcia zmian łącznotkankowych?
 • Pytanie nr 7551 - Przedstawiony znak ostrzega o strefie, w której działają promienie
 • Pytanie nr 7552 - Pacjenci ze zmianami chorobowymi w sercu nie powinni być intensywnie masowani pomiędzy przyśrodko...
 • Pytanie nr 7553 - Przy opracowaniu mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego, zwłaszcza w okolicy wyrostka bark...
 • Pytanie nr 7554 - Który ze środków ochrony indywidualnej powinien zastosować masażysta podczas wykonywania ręcznego...
 • Pytanie nr 7555 - Pacjent ze zmianami grzybiczymi stóp zgłosił się na zabieg masażu. W jaki sposób masażysta powini...
 • Pytanie nr 7556 - Pacjent wychodząc z gabinetu po masażu poczuł, że robi mu się słabo. Poinformował masażystę, któr...
 • Pytanie nr 7557 - Po zabiegu masażu pacjent dostał ataku padaczki. Masażysta udzielając pierwszej pomocy powinien
 • Pytanie nr 7558 - Do którego odcinka jelita uchodzi przewód trzustkowy?
 • Pytanie nr 7559 - Sprężyste odkształcanie mięśni twarzy przez ugniatanie spowoduje
 • Pytanie nr 7560 - W jaki sposób można zwiększyć siłę i masę mięśniową kończyn górnych u kajakarza?
 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ