Pytania z testu zawodowego
Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2013

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 13691 - Ruchy skrętne tułowia wokół osi pionowej wykonywane są w płaszczyźnie
 • Pytanie nr 13692 - Staw jednoosiowy złożony, który jest utworzony z wklęsłej powierzchni kości skokowej i wypukłej p...
 • Pytanie nr 13693 - Nieruchome elementy ciała pacjenta, zlokalizowane przy stawach, które zmieniają kierunek przebieg...
 • Pytanie nr 13694 - Staw biodrowy jest stawem
 • Pytanie nr 13695 - Chwyt przyśrubowania jest techniką stosowaną w masażu
 • Pytanie nr 13696 - Masaż oparty na pięciu podstawowych technikach: głaskania, rozcierania, ugniatania, oklepywania i...
 • Pytanie nr 13697 - Mięsień piszczelowy przedni odpowiada za wykonanie w stawie skokowym górnym ruchu
 • Pytanie nr 13698 - Mięsień gruszkowaty u człowieka umożliwia rotację stawu
 • Pytanie nr 13699 - Proces glikogenezy, czyli przemiany glukozy w glikogen zachodzi
 • Pytanie nr 13700 - Żuchwa jest połączona stawowo z kością
 • Pytanie nr 13701 - Podczas wykonywania u pacjenta masażu klasycznego, należy zachować następującą kolejność stosowan...
 • Pytanie nr 13702 - Ostry ból promieniujący wzdłuż kończyny dolnej do stopy jest objawem
 • Pytanie nr 13703 - Objaw "szuflady" przedniej i tylnej w stawie kolanowym wskazuje na
 • Pytanie nr 13704 - W amputacji urazowej przeciwwskazaniem do wykonania u pacjenta zabiegu masażu jest
 • Pytanie nr 13705 - Patologiczną krzywiznę kręgosłupa człowieka w płaszczyźnie czołowej nazywa się
 • Pytanie nr 13706 - Wskazaniem do wykonania zabiegu masażu izometrycznego u pacjenta jest
 • Pytanie nr 13707 - Stopniowe niszczenie chrząstki stawu kolanowego i powstawanie w tym miejscu włóknistej blizny jes...
 • Pytanie nr 13708 - Środki poślizgowe używane w trakcie wykonywania zabiegu masażu powinny znajdować się
 • Pytanie nr 13709 - Badanie poprzedzające rozpoczęcie zabiegu masażu w obszarze masowanym pozwala na ocenę indywidual...
 • Pytanie nr 13710 - Spadek masy kończyny masowanej po zastosowaniu masażu limfatycznego jest spowodowany
 • Pytanie nr 13711 - W celu dokonania oceny stanu pacjenta, związanego z jego samopoczuciem wynikającym z objawów chor...
 • Pytanie nr 13712 - Skutkiem ubocznym prawidłowo wykonanego masażu limfatycznego może być
 • Pytanie nr 13713 - Umiejscowienie zmian odruchowych w ciele pacjenta sprawdzamy za pomocą
 • Pytanie nr 13714 - Przeciwwskazaniem do wykonania u pacjenta masażu klasycznego jest
 • Pytanie nr 13715 - Masaż izometryczny wykonuje się u pacjenta w trakcie
 • Pytanie nr 13716 - Zwiększone wydzielanie endorfin u pacjenta, podczas wykonywanego u niego masażu, występuje na sku...
 • Pytanie nr 13717 - Sprężyste odkształcanie brzuśca mięśniowego powstaje dzięki zastosowaniu podczas masażu techniki...
 • Pytanie nr 13718 - Masaż segmentarny stosuje się głównie w celu
 • Pytanie nr 13719 - W profilaktyce przeciwodleżynowej można stosować głównie
 • Pytanie nr 13720 - W okresie ostrym w stłuczeniach i w zmiażdżeniach, w celu przyspieszenia wchłaniania krwiaka, pow...
 • Pytanie nr 13721 - Technika, polegająca na wykonaniu trzech okrężnych ruchów w jednym miejscu, z zastosowaniem coraz...
 • Pytanie nr 13722 - Masaż Shantala, stosowany głównie u dzieci, można zalecić również
 • Pytanie nr 13723 - Ruch zwijania lub rolowania stosowany podczas masażu pacjenta jest formą
 • Pytanie nr 13724 - Przed wykonaniem zabiegu masażu u pacjenta masażysta powinien
 • Pytanie nr 13725 - Pod wpływem masażu temperatura skóry objętej zabiegiem w okresie 15-30 minut
 • Pytanie nr 13726 - Sprawdzenie reaktywności i oceny tkanek pacjenta objętych masażem masażysta powinien przeprowadzi...
 • Pytanie nr 13727 - Zastosowanie technik masażu klasycznego podczas masażu u pacjenta powoduje
 • Pytanie nr 13728 - Wskazaniem do wykonania drenażu limfatycznego u pacjenta są obrzęki, które wystąpiły na skutek
 • Pytanie nr 13729 - Zastosowanie drenażu limfatycznego spowoduje u pacjenta
 • Pytanie nr 13730 - Szybsze wchłanianie się krwiaków, obrzęków, wysięków w okresie przewlekłym następuje na skutek za...
 • Pytanie nr 13731 - Niezbędnym wyposażeniem gabinetu masażu jest
 • Pytanie nr 13732 - Podczas przeprowadzania drenażu limfatycznego u pacjenta masażysta może zastosować następujące te...
 • Pytanie nr 13733 - Każdy kolejny chwyt masażu klasycznego powinien być poprzedzony i zakończony
 • Pytanie nr 13734 - Masaż całościowy, wykonany tuż po posiłku, może spowodować
 • Pytanie nr 13735 - Każdy zabieg masażu segmentarnego powinien być
 • Pytanie nr 13736 - Masaż zastosowany u pacjenta, powodujący przekrwienie masowanej kończyny wywoła
 • Pytanie nr 13737 - Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego oraz
 • Pytanie nr 13738 - Do czynności wykonywanych w fazie właściwej zabiegu masażu klasycznego należy
 • Pytanie nr 13739 - Pacjenta, w przypadku omdlenia, należy
 • Pytanie nr 13740 - W gabinecie do masażu powinny znajdować się następujące środki ochrony indywidualnej masażysty:...
 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ