Pytania z testu zawodowego
Kwalifikacja Z4 - STYCZEŃ 2012

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 20131 - W której jamie serca rozpoczyna się krążenie duże?
 • Pytanie nr 20132 - Który z podanych hormonów jest podstawowym regulatorem przemian węglowodanowych w organizmie?
 • Pytanie nr 20133 - Jakim terminem określa się proces poznawczy, który odpowiada za odbieranie informacji z otoczenia...
 • Pytanie nr 20134 - Pacjentka, przebywająca w domu, jest unieruchomiona w łóżku po przebytej ciężkiej chorobie. Krewn...
 • Pytanie nr 20135 - Które z wymienionych działań opiekuna jest zgodne z opracowanym przez Dorotę Orem modelem opieki ...
 • Pytanie nr 20136 - Jaką literą oznaczono na rysunku tchawicę?
 • Pytanie nr 20137 - Początkowy odcinek jelita cienkiego, łączący się z odźwiernikiem żołądka, do którego uchodzą prze...
 • Pytanie nr 20138 - W którym z wymienionych gruczołów dokrewnych organizmu człowieka wytwarzana jest adrenalina?
 • Pytanie nr 20139 - Które z podanych zachowań zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów skóry?
 • Pytanie nr 20140 - Która z wymienionych chorób może być spowodowana stosowaniem do celów spożywczych wody i żywności...
 • Pytanie nr 20141 - Do jakiej choroby może doprowadzić spożywanie surowego, niezbadanego mięsa, niewiadomego pochodze...
 • Pytanie nr 20142 - Która z podanych dróg przenoszenia zakażeń jest podstawową drogą szerzenia się chorób grzybiczych...
 • Pytanie nr 20143 - Sprzęt przedstawiony na fotografii jest przeznaczony do
 • Pytanie nr 20144 - Przedstawiony na rysunku sprzęt służy do
 • Pytanie nr 20145 - Na podstawie zamieszczonego opisu określ, w którym z wymienionych przypadków należy stosować sprz...
 • Pytanie nr 20146 - Które z wymienionych objawów świadczą o chorobie wrzodowej żołądka?
 • Pytanie nr 20147 - U 52-letniego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej zaobserwowano bladość skóry, owrzodzenia i rozpad...
 • Pytanie nr 20148 - Które z wymienionych objawów wskazują na niedokrwienie kończyn dolnych, w przebiegu miażdżycy tęt...
 • Pytanie nr 20149 - Cewnikowanie pęcherza moczowego jest zabiegiem
 • Pytanie nr 20150 - Który z wymienionych zabiegów jest zabiegiem pielęgnacyjnym?
 • Pytanie nr 20151 - 71-letnia podopieczna w Domu Pomocy Społecznej mieszka w jednoosobowym pokoju. Jest chora na gryp...
 • Pytanie nr 20152 - Na IV piętrze bloku bez windy mieszka pacjentka po udarze mózgu z niedowładem prawostronnym. Nie ...
 • Pytanie nr 20153 - Który z wymienionych sposobów postępowania z basenem po podaniu go pacjentowi, zaspokojeniu przez...
 • Pytanie nr 20154 - Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, psychiatryczne leczenie szpitalne bez zgody pac...
 • Pytanie nr 20155 - Jaką funkcję pełnią w organizmie człowieka węzły chłonne?
 • Pytanie nr 20156 - Za przewodzenie impulsów nerwowych pomiędzy receptorami, ośrodkowym układem nerwowym a mięśniami ...
 • Pytanie nr 20157 - Które z wymienionych zachowań pacjenta chorego na kamicę żółciową w największym stopniu może przy...
 • Pytanie nr 20158 - Zachowania człowieka przyśpieszające rozwój miażdżycy to
 • Pytanie nr 20159 - Należy obniżyć temperaturę ciała u gorączkującego, intensywnie pocącego się pacjenta. Które z wym...
 • Pytanie nr 20160 - Które z wymienionych działań są najbardziej właściwe w pielęgnowaniu pacjenta ze zdiagnozowaną cu...
 • Pytanie nr 20161 - Który z wymienionych sposobów pielęgnacji zapobiega powstawaniu podrażnień skóry wokół stomii jel...
 • Pytanie nr 20162 - Przytomnego chorego, po udarze mózgu, u którego występują obecnie znaczne zaburzenia połykania, n...
 • Pytanie nr 20163 - Wskaż obowiązującą kolejność czynności podczas podawania basenu.
 • Pytanie nr 20164 - Opiekunowi medycznemu zlecono wykonanie zabiegu karmienia przez zgłębnik nieprzytomnego chorego. ...
 • Pytanie nr 20165 - Który z wymienionych środków należy zastosować do pielęgnacji stóp w przypadku nadmiernej ich pot...
 • Pytanie nr 20166 - Który z przedstawionych na rysunkach przyborów należy stosować do czesania i rozdzielania mokrych...
 • Pytanie nr 20167 - Jedną z chorób, której można zapobiegać przez dokładne mycie warzyw i owoców przed spożyciem, jes...
 • Pytanie nr 20168 - Które z wymienionych działań jest najbardziej skuteczne w przypadku gdy pacjent ma tendencję do z...
 • Pytanie nr 20169 - Które z wymienionych działań pacjenta są najbardziej skuteczne w profilaktyce nadciśnienia?
 • Pytanie nr 20170 - Pacjentka po udarze mózgu i intensywnej, kilkutygodniowej rehabilitacji na oddziale szpitalnym wr...
 • Pytanie nr 20171 - Opiekunowi zlecono pielęgnację nieprzytomnego pacjenta. Jaki jest podstawowy obowiązek opiekuna w...
 • Pytanie nr 20172 - Opiekun pracujący w oddziale zakaźnym szpitala wymienił pacjentowi pieluchomajtki. Zabieg wykonał...
 • Pytanie nr 20173 - Opiekunowi zlecono dezynfekcję sprzętów w pomieszczeniu, w którym przebywał pacjent chory na gruź...
 • Pytanie nr 20174 - Który z opisanych sposobów transportowania zakaźnych odpadów medycznych z miejsca powstawania do ...
 • Pytanie nr 20175 - Nerki w organizmie człowieka
 • Pytanie nr 20176 - Opiekun medyczny na oddziale chirurgicznym zmienił pacjentowi worek stomijny. Zużyty worek stomij...
 • Pytanie nr 20177 - Objęto opieką pacjenta, u którego zdiagnozowano żylaki podudzi. Pacjent bardzo dużo czasu spędza ...
 • Pytanie nr 20178 - Jeśli opiekun nie stosuje się do zaleceń dotyczących czasu wykonania okładu zimnego i przerw międ...
 • Pytanie nr 20179 - U pacjenta stwierdzono krwotok z nosa. Jak należy postąpić udzielając pierwszej pomocy?
 • Pytanie nr 20180 - Co przede wszystkim należy zrobić, udzielając pierwszej pomocy pacjentowi, który upadł i złamał k...
 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ