Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK MASAŻYSTA - CZERWIEC 2007TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK MASAŻYSTA - CZERWIEC 2007':

- Podczas leczenia i rehabilitacji pacjenta, u którego stwierdzono obrzęki zastoinowe stosuje się masaż ........
- Rytmiczne uciskanie okolicy węzłów chłonnych wykonywane najczęściej pięścią lub wewnętrzną stroną dłoni, powodujące wytworzenie podciśnienia poprawiającego funkcjonowanie węzłów chłonnych, nosi nazwę ........
- Fizjologiczną reakcją tkanki kostnej na masaż wykonany po zabiegu łączenia kości po złamaniu jest ........
- Rysunek przedstawia mięsień o kształcie ........
- Masaż wirowy wykonywany u pacjenta, który doznał urazu tkanek miękkich w obrębie kończyn dolnych, spowoduje: ........


Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik masażysta. Absolwent powinien umieć:

  • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
  • rozróżniać nazwy, pojęcia i określenia z zakresu anatomii i fizjologii oraz właściwe dla różnych metod masażu;
  • rozpoznawać budowę oraz czynności układów, narządów człowieka;
  • rozróżniać patomechanizm jednostek chorobowych;
  • opisywać schematy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w masażu;
  • rozróżniać rodzaje, metody i techniki oraz zasady masażu stosowane w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji;
  • określać wpływ masażu na funkcjonowanie tkanek, narządów i układów człowieka.
  • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
  • określać wskazania oraz przeciwwskazania do stosowania poszczególnych metod i technik masażu;
  • dobierać metody masażu leczniczego, sportowego i kosmetycznego,
  • w zależności od stanu zdrowia, wieku i rodzaju wykonywanej przez pacjenta pracy;
  • określać wpływ techniki masażu klasycznego na poszczególne części ciała w profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji;
  • dobierać czynności wchodzące w skład masażu lub innego zabiegu usprawniającego;
  • wskazywać kolejność czynności dla różnych metod masażu;
  • wskazywać skutki masażu;
  • rozróżniać chwyty diagnostyczne i lecznicze.
  • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 
  • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasady ergonomii właściwe dla stanowisk pracy masażysty;
  • przewidywać zagrożenia, które mogą wystąpić po wykonanym masażu pomimo przeciwwskazań;
  • dobierać środki ochrony indywidualnej do wykonywania masażu;
  • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy.
Copyright © 2008-2012 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.