Test do egzaminu zawodowego
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2009TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2009':

- Po zapoznaniu się z fragmentem Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wskaż rodzaj działalności wymagający uzyskania koncesji. ........
- Papierem wartościowym własnościowym, stwierdzającym uczestnictwo jego właściciela w majątku przedsiębiorstwa jest ........
- Pismo kandydata ubiegającego się o pracę, w którym przekonuje on pracodawcę, że jest najlepszą osobą do zatrudnienia na danym stanowisku, to ........
- Na podstawie informacji zawartych w tabeli wskaż, w jakiej wysokości zasiłek dla bezrobotnych otrzyma pracownik z 6-letnim stażem pracy, który został zwolniony na skutek redukcji etatów. ........
- Na podstawie zamieszczonego wyciągu z ustawy określ, od którego klienta zostanie przyjęte zgłoszenie reklamacji towaru niezgodnego z umową. ........

Pytania z testu zawodowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2009Zakres wiadomości i umiejętności z przedsiębiorczości. Absolwent powinien umieć:

  • Rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,
  • Rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,
  • Identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta,
  • Analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,
  • Sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,
  • Rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.