TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Próbny (kwalifikacja T15 + T6)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Wszystkie zaznaczone testy, będą uwzględnione w losowaniu pytań.

CZĘŚĆ I EGZAMINU TEORETYCZNEGO:

Testy premium:
   ● CZERWIEC 2014 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● CZERWIEC 2013 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● CZERWIEC 2012 (pytań: 50)   (aktywacja testu)
   ● CZERWIEC 2011 (pytań: 50)   (aktywacja testu)

Testy darmowe:
   ● Próbny (pytań: 18) 
   ● CZERWIEC 2010 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2009 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2008 (pytań: 50) 
   ● CZERWIEC 2006 (pytań: 50) 


CZĘŚĆ II EGZAMINU TEORETYCZNEGO (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ):

Testy premium:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2014 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2013 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2012 (pytań: 20)   (aktywacja testu)
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2011 (pytań: 20)   (aktywacja testu)

Testy darmowe:
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STYCZEŃ 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Próbny (pytań: 15) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2010 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2009 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2008 (pytań: 20) 
   ● PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - CZERWIEC 2007 (pytań: 20) 


ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ: ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
  CZĘŚĆ I:
  CZĘŚĆ II:
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Próbny KLUCZ ODPOWIEDZI W OSOBNYM PLIKU
Jeżeli zaznaczysz kilka testów
(zarówno z części I jak i z części II)
to wszystkie te testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.


TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI: (ZOBACZ INSTRUKCJĘ WIDEO)

 1. Wybierz testy, z których chcesz losować pytania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować pytania, z kilku różnych testów to wybierz je z listy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu pytań.
 2. Zdecyduj czy chcesz rozwiązywać losowy test bezpośrednio na stronie (test on-line), czy też chcesz pobrać go w formacie PDF i później ewentualnie wydrukować.
 3. Wybierz liczbę pytań w odpowiednim polu. Domyślnie dla testu on-line jest 10 pytań, a dla testu PDF jest maksymalna ilość pytań w teście, ale można to zmienić.
 4. Dla testu w formacie PDF, możesz wybrać osobno ilość pytań w części I (pytania zawodowe) oraz w części II (pytania z przedsiębiorczości).
 5. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST ON-LINE' lub 'POBIERZ LOSOWY TEST'.

UWAGA: Wszystkie testy w formacie PDF mają tytuł 'Próbny 2014/2015', ale zawierają tylko pytania z wybranego wcześniej zakresu.
Np. po wybraniu testu CZERWIEC 2008 będą losowane pytania tylko z CZERWCA 2008. Gdy zaznaczymy jednocześnie np. testy CZERWIEC 2008 i 2009 to pytania będą losowane tylko z tych dwóch testów. SZCZEGÓŁY

INSTRUKCJA WIDEO


Przykładowe pytania z testu:

- Korzystając z zamieszczonego wykresu, uszereguj warzywa pod względem malejącej zawartości witaminy C ........
- Zupy czyste, np. barszcz czerwony, serwuje się w ........
- W żywieniu dietetycznym ludzi chorych na chorobę wrzodową dozwolone jest spożywanie ........
- Wskaż właściwą drogę przenoszenia pojemników z odpadami pokonsumpcyjnymi do miejsca ich składowania. ........
- Wywar kostno-warzywny należy przygotować w następujący sposób: ........


Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych;
 • stosować nazwy i pojęcia właściwe dla gastronomii i gospodarstwa domowego;
 • rozróżniać surowce spożywcze pod względem towaroznawczym, przydatności kulinarnej i wartości odżywczej;
 • określać warunki przechowywania i magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych;
 • rozróżniać techniki sporządzania oraz podawania potraw i napojów;
 • rozróżniać i klasyfikować potrawy i napoje kuchni polskiej, regionalnej i innych narodów;
 • dobierać surowce, przyprawy i techniki wykonywania potraw w zależności od rodzaju diety;
 • określać zasady sprawowania opieki nad dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi w rodzinie;
 • określać zasady i metody zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne;
 • obliczać wartość odżywczą i energetyczną potraw i posiłków;
 • określać kolejność wykonywanych czynności w procesie wytwarzania wyrobów kulinarnych;
 • kalkulować ceny potraw, napojów, całodziennego wyżywienia i innych usług;
 • dobierać menu do rodzaju przyjęcia;
 • dobierać maszyny, urządzenia i zastawę stołową do ilości i rodzaju przetwarzanych surowców i liczby konsumentów;
 • stosować zasady funkcjonalnego i estetycznego wyposażania obiektów zbiorowego wyżywienia i zakwaterowania oraz gospodarstw domowych;
 • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Copyright © 2008-2012 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.