Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - CZERWIEC 2010TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - CZERWIEC 2010':

- Filet z dorsza przyprawiony, panierowany i przygotowany do smażenia, to ........
- Przedstawiona na rysunku maszyna do obróbki wstępnej, to ........
- Befsztyk po angielsku sporządza się ........
- Które produkty spożywcze działają alkalizująco na organizm człowieka? ........
- Których środków żywnościowych nie należy przechowywać w magazynach w temperaturze od 10 °C do 14 °C i wilgotności względnej 60%? ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - CZERWIEC 2010Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych;
 • stosować nazwy i pojęcia właściwe dla gastronomii i gospodarstwa domowego;
 • rozróżniać surowce spożywcze pod względem towaroznawczym, przydatności kulinarnej i wartości odżywczej;
 • określać warunki przechowywania i magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych;
 • rozróżniać techniki sporządzania oraz podawania potraw i napojów;
 • rozróżniać i klasyfikować potrawy i napoje kuchni polskiej, regionalnej i innych narodów;
 • dobierać surowce, przyprawy i techniki wykonywania potraw w zależności od rodzaju diety;
 • określać zasady sprawowania opieki nad dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi w rodzinie;
 • określać zasady i metody zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne;
 • obliczać wartość odżywczą i energetyczną potraw i posiłków;
 • określać kolejność wykonywanych czynności w procesie wytwarzania wyrobów kulinarnych;
 • kalkulować ceny potraw, napojów, całodziennego wyżywienia i innych usług;
 • dobierać menu do rodzaju przyjęcia;
 • dobierać maszyny, urządzenia i zastawę stołową do ilości i rodzaju przetwarzanych surowców i liczby konsumentów;
 • stosować zasady funkcjonalnego i estetycznego wyposażania obiektów zbiorowego wyżywienia i zakwaterowania oraz gospodarstw domowych;
 • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.