Test do egzaminu zawodowego
Kwalifikacja T12 - STYCZEŃ 2015

(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania. ODBLOKUJ TEST TERAZ.

TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T12 - STYCZEŃ 2015':

- Który z pracowników służby pięter na bieżąco współpracuje z dysponentem w zakresie aktualizowania informacji o stanie pokoi i kolejności ich sprzątania? ........
- Dla której najniższej kategorii hoteli wymagane jest wyposażenie pokoju w element przedstawiony na fotografii? ........
- Mycie okien, czyszczenie żaluzji, przesuwanie mebli w celu posprzątania miejsc niedostępnych oraz pranie wykładziny, to przykłady czynności wykonywanych w ramach sprzątania ........
- Na którym zdjęciu przedstawiono wózek stosowany w pracy służby piętrowej? ........
- W jakiej kolejności powinno się wykonywać czynności podczas sprzątania pokoju hotelowego? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja T12 - STYCZEŃ 2015Opis wymagań kwalifikacji T.12 (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie):

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych
Uczeń:
1) rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter;
2) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;
3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych;
4) dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych;
5) obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości;
6) stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne;
7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;
8) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
9) przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;
10) przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.
2. Przygotowywanie i podawanie śniadań
Uczeń:
1) przestrzega zasad przechowywania żywności;
2) przestrzega zasad sporządzania jadłospisów;
3) rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych;
4) rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań;
5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
6) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów;
7) przygotowuje potrawy i napoje;
8) rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań;
9) dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu;
10) rozróżnia bieliznę i zastawę stołową;
11) stosuje techniki nakrywania stołu;
12) dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań;
13) przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości;
14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw.
3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Uczeń:
1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe;
2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych;
3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;
4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem;
5) sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.