Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK KUCHARZ - CZERWIEC 2009TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK KUCHARZ - CZERWIEC 2009':

- Proces wiązania wody przez pektyny to ........
- Mleko utrwalone przez ogrzewanie do temperatury 75 stopni C maksymalnie przez 30 sekund, to mleko ........
- Brukselka należy do warzyw ........
- Do smażenia zanurzeniowego należy stosować ........
- Technika łączenia mąki z pozostałymi surowcami ciasta biszkoptowego, to ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK KUCHARZ - CZERWIEC 2009Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik kucharz. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla gastronomii;
 • klasyfikować produkty i półprodukty spożywcze w zależności od wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 • rozróżniać techniki sporządzania, wykańczania oraz podawania potraw i innych wyrobów kulinarnych;
 • określać warunki magazynowania i przechowywania surowców, półproduktów i potraw;
 • identyfikować zmiany zachodzące w surowcach i półproduktach podczas obróbki technologicznej oraz przechowywania;
 • rozróżniać potrawy i inne wyroby kulinarne kuchni polskiej, regionalne oraz kuchni innych narodów;
 • korzystać z receptur, instrukcji technologicznych oraz informacji zawartych na opakowaniach produktów spożywczych;
 • rozróżniać maszyny, urządzenia, sprzęt i naczynia stosowane w produkcji, ekspedycji i obsłudze konsumenta.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw i posiłków;
 • przeprowadzać obliczenia związane z ustaleniem zapotrzebowania na surowce i inne niezbędne towary do określonej produkcji;
 • wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom zachodzącym w półproduktach i wyrobach gotowych w trakcie obróbki technologicznej, ekspedycji i przechowywania;
 • zestawiać potrawy i napoje w dania oraz posiłki;
 • analizować ofertę kulinarną dla różnych zakładów gastronomicznych;
 • dobierać surowce, przyprawy i techniki wykonania potraw, w zależności od rodzaju diety;
 • kalkulować ceny potraw i napojów;
 • dobierać narzędzia i naczynia oraz maszyny i urządzenia do wykonywanych operacji technologicznych lub określonej produkcji i ekspedycji potraw.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • stosować przepisy sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w obiektach zbiorowego wyżywienia;
 • dobierać środki ochrony indywidualnej odpowiednio do rodzaju prac w produkcji gastronomicznej;
 • analizować zagrożenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych potraw i napojów;
 • organizować stanowiska i miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu na stanowiskach związanych z produkcją gastronomiczną.
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.