LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A15 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.15-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na papierze offsetowym 100 g/m2 formatu A3 wydrukuj 50 dwukolorowych (yellow i magenta) jednostronnych wielotonalnych odbitek zgodnych z odbitką wzorcową. Skorzystaj z gotowych form drukowych, odbitki wzorcowej oraz przygotowanego podłoża drukowego zawierającego 100% naddatek technologiczny. Do oceny wybierz dwadzieścia wykonanych odbitek drukarskich zgodnych z odbitką wzorcową. Zadanie wykonaj na stanowisku do drukowania offsetowego, wyposażonym w niezbędne maszyny, urządzenia, narzędzia i materiały.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu drukowania umyj maszynę i uporządkuj stanowisko.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 1 rezultat:
- 20 odbitek drukarskich
oraz
przebieg operacji drukowania.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A15