LOGOWANIE

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - TESTY ZAWODOWE ON-LINE

Testy zawodowe on-line pozwalają sprawdzić wiedzę z zakresu kwalifikacji w zawodzie na poziomie technikum i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobrać losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu obliczany jest wynik (ilość zdobytych punktów i ich procentowy udział) oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań.Kolejność pytań, jak i kolejność odpowiedzi jest w każdym teście losowa. Ułożony przez siebie test z kwalifikacji zawodowych można rozwiązać on-line na stronie lub wygenerować w formacie PDF, a później np. wydrukować. Umożliwia to łatwe przeprowadzanie przez nauczycieli próbnych testów zawodowych (można dla każdego ucznia wygenerować indywidulany test z losowym układem pytań i odpowiedzi). SZCZEGÓŁY TUTAJ

Większość pytań pochodzi z prawdziwych lub próbnych egzaminów zawodowych, opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w poprzednich latach.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na nowych zasadach, w części teoretycznej składa się z 40 pytań zawodowych, a czas trwania egzaminu wynosi 60 minut. Dostępne są pytania z kwalifikacji 2012 (jednoliterowe), z kwalifikacji 2017 (dwuliterowe) oraz z kwalifikacji 2019 (trzyliterowych).