TESTY ON-LINE 2019 SERWISU EGZAMINZAWODOWY.INFO

Testy zawodowe on-line 2019 pozwalają sprawdzić wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych na poziomie technikum i szkoły policealnej oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie, bez potrzeby ściągania ich na dysk komputera lub też pobrać losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu od razu obliczany jest wynik (ilość zdobytych punktów i ich procentowy udział) oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań.


TESTY ZAWODOWE DLA TECHNIKÓW, SZKÓŁ POLICEALNYCH I BRANŻOWYCH:Za każdym razem użytkownik sam może wybierać ilość losowanych pytań, oraz testy z których chce pytania losować. Kolejność pytań, jak i kolejność odpowiedzi jest w każdym teście inna. Ułożony przez siebie test można rozwiązać on-line na stronie lub wygenerować w formacie PDF, a później np. wydrukować. Umożliwia to łatwe przeprowadzanie przez nauczycieli próbnych testów zawodowych (można dla każdego ucznia wygenerować indywidulany test z losowym układem pytań i odpowiedzi). SZCZEGÓŁY TUTAJ

Większość pytań pochodzi z prawdziwych lub próbnych egzaminów zawodowych, opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w poprzednich latach.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na nowych zasadach, w części teoretycznej składa się z 40 pytań zawodowych, a czas trwania egzaminu wynosi 60 minut.