TESTY ON-LINE 2019 SERWISU EGZAMINZAWODOWY.info

Testy zawodowe on-line 2019 pozwalają sprawdzić wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych na poziomie technikum i szkoły policealnej oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie, bez potrzeby ściągania ich na dysk komputera lub też pobrać losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu od razu obliczany jest wynik (ilość zdobytych punktów i ich procentowy udział) oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań.

ZAKRES PYTAŃ W TESTACH JEST ZGODNY Z NOWYM ORAZ STARYM EGZAMINEM ZAWODOWYM.

Na prawdziwym egzaminie zawodowym (egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe) zazwyczaj wiele pytań powtarza się z testów z poprzednich lat. Znajomość pytań z poprzednich egzaminów znacznie zwiększa szanse na pozytywne zaliczenie części teoretycznej (etapu pisemnego) egzaminu zawodowego.

TESTY ZAWODOWE DLA TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ:

TESTY ZAWODOWE DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ (ZSZ):LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ZABLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

Za każdym razem użytkownik sam może wybierać ilość losowanych pytań, oraz testy z których chce pytania losować. Kolejność pytań, jak i kolejność odpowiedzi jest w każdym teście inna. Ułożony przez siebie test można rozwiązać on-line na stronie lub wygenerować w formacie PDF, a później np. wydrukować. Umożliwia to łatwe przeprowadzanie przez nauczycieli próbnych testów zawodowych (można dla każdego ucznia wygenerować indywidulany test z losowym układem pytań i odpowiedzi). SZCZEGÓŁY TUTAJ

Większość pytań pochodzi z prawdziwych lub próbnych egzaminów zawodowych, opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w poprzednich latach.

Testy zawodowe on-line 2017 prezentowane są jako forma zabawy edukacyjnej i nie mają ograniczeń czasowych. Serwis EgzaminZawodowy.info nie gwarantuje poprawności pytań i odpowiedzi zawartych w testach. W razie wątpliwości co do odpowiedzi w testach, proszę zadawać pytania na FORUM lub skontaktować się z Administratorem.

Uwaga:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na nowych zasadach, w części teoretycznej składa się z 40 pytań zawodowych, a czas trwania egzaminu wynosi 60 minut.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na starych zasadach, w części teoretycznej składa się z 50 pytań zawodowych oraz 20 pytań związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (razem 70 pytań), a czas trwania egzaminu wynosi 120 minut.

Życzę powodzenia
Administrator