LOGOWANIE

EgzaminZawodowy.info - REGULAMIN ZAKUPU PAKIETU PREMIUM

(ostatnia modyfikacja 2023-10-20)

I. POSTANOWIENIA WST臉PNE:

 1. Niniejszy regulamin okre艣la zasady 艣wiadczenia us艂ug p艂atnych w formie zakupu Pakiet贸w Premium na stronach Serwisu EgzaminZawodowy.info
 2. P艂atne us艂ugi zwane dalej Pakietami Premium dost臋pne s膮 dla wszystkich U偶ytkownik贸w, kt贸rzy wykupili dost臋p do Pakietu Premium zgodnie z okre艣lon膮 niniejszym regulaminem procedur膮.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie maj膮 postanowienia Regulaminu G艂贸wnego Serwisu.
 4. Wykupienie Pakietu Premium mo偶e wi膮za膰 si臋 z uzyskaniem mo偶liwo艣ci korzystania z dodatkowych funkcji w r贸偶nych Cz臋艣ciach Serwisu, kt贸re nie s膮 dost臋pne dla U偶ytkownik贸w, kt贸rzy nie wykupili Pakietu Premium. Podczas korzystania z tych Cz臋艣ci nale偶y jednak pami臋ta膰, i偶 przepisy dla nich w艂a艣ciwe obowi膮zuj膮 tak偶e U偶ytkownik贸w, kt贸rzy Pakiet Premium wykupili, chyba 偶e przepisy niniejszego Regulaminu lub opis Pakietu Premium stanowi膮 inaczej.

II. ZASADY KUPOWANIA PAKIETU PREMIUM:

 1. Aby zakupi膰 Pakiet Premium w serwisie EgzaminZawodowy.info nale偶y:
  1. Uda膰 si臋 na stron臋: https://www.testy.egzaminzawodowy.info i klikn膮膰 przycisk oznaczony nazw膮 "Pakiet Premium"
  2. Wybra膰 odpowiedni Pakiet Premium (czas trwania) za pomoc膮 przycisku.
  3. Zaakceptowa膰 Regulamin zakupu Pakietu Premium.
  4. Zaakceptowa膰 ca艂膮 transakcj臋 za pomoc膮 przycisku "Zamawiam Pakiet i p艂ac臋"
  5. Po dokonaniu p艂atno艣ci i zaksi臋gowaniu jej w systemie, Pakiet Premium zostanie aktywowany na koncie U偶ytkownika
 2. Za zam贸wienie Pakietu Premium zap艂aci膰 mo偶na: przelewem lub kart膮 p艂atnicz膮 poprzez system www.przelewy24.pl (w przypadku braku konta internetowego lub karty p艂atniczej mo偶na tak偶e wydrukowa膰 druk przelewu z numerem konta, na kt贸re nale偶y ui艣ci膰 nale偶no艣膰).
 3. Operatorem kart p艂atniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Pozna艅, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Zam贸wienia realizowane s膮 automatycznie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dob臋. Realizacja zam贸wie艅 nast臋puje po zaksi臋gowaniu przelewu lub p艂atno艣ci kart膮.
 5. Zamawiaj膮c Pakiet Premium, U偶ytkownik o艣wiadcza, i偶 wyra偶a zgod臋 na aktywowanie us艂ugi bezpo艣rednio po wykupieniu Pakietu Premium, co spowoduje utrat臋 prawa odst膮pienia od umowy. Je偶eli u偶ytkownik nie wyrazi stosownej zgody, b臋dzie m贸g艂 uzyska膰 dost臋p do us艂ug obj臋tych Pakietem Premium dopiero po up艂ywie 14 dni od dnia z艂o偶enia zam贸wienia. Przez ten czas b臋dzie mia艂 prawo do odst膮pienia od umowy na zasadach og贸lnych. W celu skorzystania z prawa odst膮pienia od umowy, U偶ytkownik mo偶e pos艂u偶y膰 si臋 formularzem odst膮pienia od umowy (WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY)  - wystarczy przes艂a膰 go do Administratora Serwisu na adres [email protected]
 6. Dokument sprzeda偶y (rachunek, faktura) wystawiany jest dla klient贸w, kt贸rzy do trzech miesi臋cy (dla os贸b indywidualnych), lub 7 dni (dla firm) od daty z艂o偶enia zam贸wienia zg艂osz膮 ch臋膰 jego otrzymania na adres [email protected]
  Klient powinien w mailu poda膰 wszystkie niezb臋dne dane do wystawienia dokumentu sprzeda偶y, wymagane przepisami prawa.
 7. Zam贸wienie mo偶e zosta膰 anulowane przez U偶ytkownika do momentu dokonania p艂atno艣ci.
 8. W przypadku braku p艂atno艣ci za zam贸wienie w ci膮gu dw贸ch tygodni od momentu z艂o偶enia go, zostaje ono odrzucone.
 9. Pakiet Premium mo偶e zosta膰 tak偶e aktywowany poprzez wys艂anie SMS Premium, a regulamin tej us艂ugi znajduje si臋 na stronie https://smartpay.pl/regulamin-klienta
 10. Wszystkie podawane na wymienionych stronach ceny s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT) i wyra偶onymi w polskich z艂otych, nie uwzgl臋dniaj膮cymi jednak rabat贸w i promocji, o ile nie jest to wyra藕nie zaznaczone.
 11. Umowa mo偶e by膰 zawarta wy艂膮cznie w j臋zyku polskim

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETU PREMIUM:

 1. Po dokonaniu formalno艣ci zwi膮zanych z dokonan膮 w spos贸b odpowiedni dla danego Pakietu Premium op艂at膮 U偶ytkownik otrzymuje dost臋p do p艂atnych us艂ug Serwisu. P艂atno艣膰 dokonana przez operatora p艂atno艣ci www.przelewy24.pl, najcz臋艣ciej jest realizowana do 15 minut (zwykle jest to kilkana艣cie sekund). Czas ten mo偶e ulec wyd艂u偶eniu, w zale偶no艣ci od wybranej formy p艂atno艣ci.
 2. Pakiet Premium aktywowany jest na koncie U偶ytkownika, kt贸ry korzysta艂 z Serwisu podczas sk艂adania zam贸wienia na Pakiet Premium.
 3. Pakiet Premium aktywowany jest na okres, jaki zosta艂 zaznaczony podczas sk艂adania zam贸wienia.
 4. Pakiet Premium mo偶na tak偶e uzyska膰 bezp艂atnie, jako nagrod臋 za aktywno艣膰 w Serwisie. Zasady przyznawania punkt贸w, kt贸re mo偶na nast臋pnie zamieni膰 na Pakiet Premium okre艣lone s膮 na stronie: https://www.egzaminzawodowy.info/punkty.php
 5. Pakiet Premium umo偶liwia dost臋p do dodatkowych funkcjonalno艣ci w Serwisie https://www.testy.egzaminzawodowy.info, a w szczeg贸lno艣ci:
  • pobieranie bez limit贸w test贸w i arkuszy opublikowanych na stronach Serwisu,
  • generowanie 20 test贸w teoretycznych dziennie z losowym uk艂adem pyta艅 (generator test贸w PDF),
  • brak reklam podczas korzystania z test贸w teoretycznych on-line,
  • odblokowane dost臋pne wyja艣nienia do cz臋艣ci pyta艅,
  • sprawdzanie poprawnej odpowiedzi podczas rozwi膮zywania testu,
  • sprawdzanie wyniku testu w dowolnym momencie.
 6. Pakiet Premium jest aktywny na koncie U偶ytkownika, przez ca艂y czas istnienia jego konta w Serwisie, nie d艂u偶ej jednak ni偶 czas trwania tego Pakietu Premium.
 7. W przypadku, gdy U偶ytkownik aktywuje kilka razy Pakiet Premium na swoim koncie U偶ytkownika to czas ich trwania ulega zsumowaniu.
 8. W przypadku usuni臋cia konta U偶ytkownika z Serwisu, dezaktywowany jest bezpowrotnie Pakiet Premium na koncie U偶ytkownika, bez mo偶liwo艣ci go przywr贸cenia. U偶ytkownik tym samym traci mo偶liwo艣膰 wykorzystania zakupionego Pakietu Premium. Utracony Pakiet Premium nie b臋dzie w 偶aden spos贸b zrekompensowany przez Administratora Serwisu, a wniesiona op艂ata nie podlega zwrotowi.
 9. Posiadacz Pakietu Premium jest uprawniony do korzystania z niego jedynie osobi艣cie. Dla cel贸w bezpiecze艅stwa nale偶y pami臋ta膰, aby indywidualny "login", "has艂o" oraz "kod dost臋pu" w Serwisie nie zosta艂y udost臋pnione osobom trzecim.
 10. Z Pakietu Premium mo偶e korzysta膰 tylko jego posiadacz, u偶ywaj膮c go tylko na jednej przegl膮darce internetowej w tym samym czasie (na swoim koncie U偶ytkownika). W przypadku korzystania z Pakietu Premium jednocze艣nie przez dwie lub wi臋cej os贸b, do posiadacza Pakietu Preium zostanie wys艂ane ostrze偶enie o naruszeniu Regulaminu. W przypadku kolejnego naruszenia zasad korzystania z Pakietu Premium podlega on uniewa偶nieniu, co jest r贸wnoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Administratora Serwisu. Wniesione op艂aty nie podlegaj膮 w tym wypadku zwrotowi. Pakiet Premium wygasa tak偶e wskutek zastosowania przez Administratora Serwisu sankcji za naruszenia Regulaminu G艂贸wnego lub Regulamin贸w poszczeg贸lnych cz臋艣ci Serwisu, kt贸re uniemo偶liwiaj膮 dalsze korzystanie z Pakietu Premium, tj. w szczeg贸lno艣ci sankcji usuni臋cia konta U偶ytkownika zgodnie z procedur膮 opisan膮 w Regulaminie G艂贸wnym. Wniesione op艂aty nie podlegaj膮 w tym wypadku zwrotowi.
 11. Zako艅czenie korzystania z Pakietu Premium mo偶e nast膮pi膰 zar贸wno poprzez z艂o偶enie o艣wiadczenia o rezygnacji, jak i poprzez usuni臋cie konta.
 12. Ceny i zakres funkcjonalno艣ci Pakietu Premium mog膮 ulec zmianie. W przypadku zmiany zakresu funkcjonalno艣ci w ramach wykupionego Pakietu Premium na niekorzy艣膰 U偶ytkownika, U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do odst膮pienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

IV. REKLAMACJE:

W przypadku jakichkolwiek uwag zwi膮zanych z zakupem Pakietu Premium, korzystaniem z us艂ug udost臋pnionych w ramach Pakietu Premium b膮d藕 zastrze偶e艅 powsta艂ych w zwi膮zku z podejmowaniem przez Administratora Serwisu decyzji wp艂ywaj膮cych na realizacj臋 indywidualnych uprawnie艅 U偶ytkownik贸w prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej [email protected]

W terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni robocze od daty otrzymania zg艂oszenia reklamacyjnego skontaktujemy si臋 z U偶ytkownikiem w celu udzielenia informacji o sposobie, trybie i czasie rozstrzygni臋cia zg艂aszanej reklamacji.

Powr贸t na stron臋 g艂贸wn膮